دوره DBA تحول سازمانی آنلاین

در جهان vuca ، جهان بی ثبات، غیر قطعی، پیچیده و مبهم که همراه با تغییرات پرسرعت و غیرقابل پیشبینی است، سازمانها برای بقا در محیط رقابتی نیاز به نوآوری و بهبود مستمر دارند.
نوآوری و بهبود مستمر هم مستلزم نهادینه شدن فرهنگی به نام تعالی در سازمان هاست.
تعالی و یا به بیان دیگر ” عالی بودن ” رویایی است که همه سازمان ها و کسب و کارها به آن می اندیشند.
برای رسیدن به تعالی راهکاری نیست مگر ارزیابی سازمان از منظرهای مختلف، شناسایی نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود و در نهایت تدوین برنام های برای تحول سازمان و در نتیجه نهادینه کردن ارزشی در سازمان تحت
عنوان نوآوری و بهبود.
ما در دوره DBA با رویکرد تحول سازمانی برآنیم تا با ارائه مدل و شابلونی به شما و سازمانتان کمک کنیم که در مسیر مستمر تعالی گام بردارید.

طول مدت دوره : 300 ساعت
شروع آخرین دوره : در حال ثبت نام
ظرفیت : 15 نفر

مزایای دوره DBA تحول سازمانی آنلاین ماهان

دوره dba تحول سازمانی آنلاین ماهان

ویژگی‌های دوره DBA تحول سازمانی آنلاین

اهداف یادگیری دوره آموزشی DBA تحول سازمانی آنلاین

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره