فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی و شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

دوره DBA تحول سازمانی

با از بین رفتن مرزهای اقتصادی، رقابت همه جانبه در صحنه‌های جهانی ابعاد تازه‌ای می‌یابد. در چنین شرایطی رمز تبدیل شدن به یک سازمان برجسته؛ عارضه یابی سازمان و طراحی برنامه بهبود بر ای سازمان به منظور تحقق اهداف سازمانی می باشد .

یکی از مدل‌های پرکاربرد در سطح اروپا وجهان مدل تعالی سازمانی EFQM می‌باشد که از سال 1989 توسط بنیاد مدیریت کیفیت اروپا معرفی شده است. آخرین ویرایش مدل تعالی سازمانی با عنوان EFQM2020 در اکتبر سال 2019 رونمایی شد.

در این دوره از منطق رادار و مدل تعالی 2020 برای طراحی دوره بهره گرفته شده است

برای رسیدن به تعالی  راهکاری نیست مگر ارزیابی سازمان از منظرهای مختلف ، شناسایی نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود و در نهایت تدوین برنامه ای برای تحول سازمان و در نتیجه نهادینه کردن ارزشی در سازمان تحت عنوان نوآوری و بهبود.
ما در دوره DBA با رویکرد تحول سازمانی بر آنیم تا با ارائه مدل و شابلونی به شما و سازمانتان کمک کنیم که در مسیر مستمر تعالی گام بردارید .

طول مدت دوره : 300 ساعت

شروع آخرین دوره : در حال ثبت نام

ظرفیت : 13 نفر

مزایای دوره DBA تحول سازمانی ماهان

دستاوردهای دوره برای فارغ التحصیلان DBA تحول سازمانی

اهداف یادگیری دوره آموزشی DBA تحول سازمانی

پس از پایان این دوره مدیران می بایست :

توانایی تدوین چشم انداز شرکت

بتوانند رسالت و چشم انداز شرکت را تدوین نماید و الهام بخش آن در کلیه استراتژی ها و تصمیم های سازمانشان باشند .
توانایی شناسایی ذینفعان سازمان و نیازهای آن ها را داشته باشند و تعیین کنند که کدامیک از ذینفعان نقش کلیدی در موفقیت های سازمان دارند . ضمن شناسایی و درک اکوسیستم مرتبط، قابلیت ها ، نقاط ضعف ، تهدید ها و فرصتهای خود به ویژه ابرترندهای مرتبط با سازمان از آنها در تدوین استراتژی ها و پروژه های سازمان استفاده نمایند.

توانایی توسعه استراتژی

با توجه به رسالت، ماموریت و چشم انداز سازمان، استراتژی مناسبی را توسعه داده ، اهداف عملکردی و پروژه های توسعه ای سازمان را حول استراتژی تعریف و تدوین و اولویت آنها را تعیین نمایند.
با توجه به رسالت و استراتژی های سازمان توانایی این را داشته باشند که سیسیتم مدیریت عملکرد و حاکمیت سازمانی مناسبی را تعریف و تدوین و آن را به داشبوردهای مدیریتی تبدیل نمایند.

نهادینه کردن فرهنگ سازمانی

با توجه به رسالت، چشم انداز و استراتژی های سازمان ؛ یک فرهنگ سازمانی که نشانگر رفتارهای مورد انتظار اوست را نهادینه نماید و کد های رفتاری فرهنگ سازمانی سازمان خود را شناسایی و تدوین نماید و همچنین بتواند از این کد ها در ارزیابی عملکرد منابع انسانی خویش بهره بگیرد.
نیازهای فرهنگی مرتبط با تغییر و تحول را در سازمان خود شناسایی وپیاده سازی آنها را رهبری نماید . توانایی درک اهمیت خلاقیت، نوآوری و تفکر تخریب کننده را در سازمان خویش داشته باشد و قابلیت ها، منابع و ابزارهای مورد نیاز جهت توسعه خلاقیت و نوآوری پایدار و تفکر تخریب کننده را در سازمان پیاده سازی نماید

تقسیم بندی اثر بخش مشتریان

اطمینان پیدا کند که رسالت، چشم انداز و استراتژی به کلیه ذینفعان کلیدی مرتبط تفهیم شده است و می دانند که چگونه آنها می توانند در پیاده سازی این رسالت، چشم انداز و استراتژی مشارکت کنند.
مشتریان خود را به نحوی اثربخش تقسیم بندی نماید و استراتژی های ارتباط پایدار با آنها را درک و تدوین نماید.
ضمن درک و شناسایی نیازها و انتظارات در حال رشد مرتبط با کارکنان ،برنامه های جذب، ایجاد تعلق، توسعه و حفظ کارکنان را با توجه به استراتژی های کلان سازمان خود تدوین نماید.

تدوین پورتفوی محصولات و خدمات

توانایی شناسایی ذینفعان حاکمیتی و تجاری که منافع مالی، حقوقی و عمومی مرتبط با سازمان دارند را داشته باشند و ضمن درک نیازها و انتظارات آنها استراتژی های ارتباطی مناسب با آنها را تعیین و تدوین نماید. روابط پایدار اثربخش با ذینفعان خود در جامعه را ایجاد ؛ توسعه و حفظ نماید .
قادر باشد شرکاء و تامین کنندگان خود را به نحو مناسب بخش بندی نماید و استراتژی های مناسب با هر یک از آنها را در ارتباط با استراتژی اصلی سازمان، تدوین نماید.
پورتفوی محصولات و خدمات خود را متناسب با چشم انداز و رسالت و استراتژی سازمان خود تدوین نماید و ارزشهای مرتبط با هر یک را شناسایی نماید و به طور مستمر در پی خلق ارزش پایدار برای ذینفعان خویش فعالیت نماید.

ترسیم طرح سفر مشتریان

توانایی انتقال ارزشهای پیشنهادی خود را در قالب پیام های جلب توجه کننده (جذاب) به مشتریان فعلی و بالقوه را داشته باشد ; و بتواند با استقرار شیوه های اثربخش و کارا جهت خلق ارزش، ارزش پیشنهادی را به روشی سازگار با رسالت و استراتژی سازمان تحویل‌دهی نماید.
سفر تجربه مشتریان خویش را ترسیم نماید و سیستم های ارتباط با مشتریان خودرا در هر مرحله از سفر آنها تدوین و پیاده سازی نماید و اطمینان حاصل نماید در هر مرحله بازخورد لازم را جهت بهبود برنامه ها و سیستم های ارتباط با مشتریان دریافت می نماید.

پیاده سازی تحول دیجیتال

اطمینان حاصل نماید که فرایندهای سازمان پاسخگوی پیاده سازی رسالت و چشم انداز سازمان هستند و بتواندبرنامه بهبود فرایندها را متناسب با نیازهای ذینفعان به طور مستمر پیاده سازی نماید.
آینده و ترنده های تاثیر گذار بر عملکردسازمان را شناسایی نماید و سازمان و فرایندهای سازمان را برای پاسخگویی به تغییرات آینده آماده سازی نماید.
قابلیت آماده سازی تفکر و فرایندهای حاکم بر سازمان را برای تحول دیجیتال سازمان داشته باشد; ونقشه تحول دیجیتال سازمان خود را ترسیم نماید.
توانایی استفاده و بهره گیری از داده ها، اطلاعات و دانش موجود در سازمان برای پشتیبانی از برنامه های تحولی سازمان و پیش بینی عملکردآینده سازمان را داشته باشد.

مدیریت منابع مالی

منابع مالی سازمان را که جهت نیازهای تحولی، عملکردی و استراتژیک، حیاتی می باشند را شناسایی و مدیریت نماید . در جهت تشخیص، آماده سازی و هدایت دارایی های مشهود و نامشهود سازمان تلاش نموده و از آنها برای اهداف استراتژیک سازمان استفاده نماید .
مجموعه ای از نتایج عملکردی و ادراکی مرتبط با ذینفعان که ارتباط شفافی با رسالت، چشم انداز و استراتژی دارد ، را شناسایی کرده و ضمن اندازه گیری در بازه زمانی منطقی، در طی زمان بازنگری و بهبود بخشد. به طور مداوم تاثیر نتایج بر عملکرد فعالیت های تحولی را سنجش (اندازه گیری ) نماید و در تصمیم گیری های استراتژیک وتحولی از آنها بهره برداری نماید.

سرفصل های دوره DBA تحول سازمانی

رسالت و چشم انداز استراتژی

 تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله
 تحلیل اقتصادی کسب و کار
 برنامه ریزی استراتژیک
 کارگاه اقیانوس آبی
 مدیریت عملکرد

فرهنگ و رهبری

 فرهنگ سازمانی
 رهبری سازمانی 
 مدیریت و رهبری تغییر و تحول 
 خلاقیت و نوآوری
 اجرای استراتژی 

ارتباط با ذینفعان

مشتری مداری و خلق ارتباط پایدار با مشتریان
مدیریت شرکاء و زنجیره تامین
مدیریت سرمایه های انسانی
مسئولیت اجتماعی

خلق ارزش پایدار

 طراحی و خلق ارزش پیشنهادی
 مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی

پیشبرد عملکرد و تحول

 مدیریت ریسک
 آینده پژوهی 
 مدیریت فناوری و تحول دیجیتال
 مدیریت داده و اطلاعات
 مدیریت دانش سازمانی
 فایننس
 مدیریت فرآیند های کسب و کار