دوره DBA تحول سازمانی

تحول سازمانی حرکت یک سازمان از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. تحول سازمانی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و می‌تواند شامل تغییر در ساختار، استراتژی، سیاست ها، رویه ها، فناوری یا فرهنگ یک شرکت باشد. این تحول ممکن است سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شده باشد یا ممکن است به دلیل تغییر در محیط به سازمان تحمیل شود. تحول سازمانی می‌تواند ریشه‌ای باشد و نحوه عملکرد سازمان را تغییر دهد، یا ممکن است تدریجی باشد و به آرامی روش انجام کارها را تغییر دهد. در هر صورت، صرف نظر از نوع، تغییر شامل کنار گذاشتن روش‌های قدیمی انجام کار و سازگاری با روش‌های جدید است. بنابراین، تحول سازمانی اساساً فرآیندی است که مدیریت افراد مؤثر را در بر می گیرد.

با از بین رفتن مرزهای اقتصادی، رقابت همه جانبه در صحنه‌های جهانی ابعاد تازه ای می‌یابد. در چنین شرایطی، رمز تبدیل شدن به یک سازمان برجسته، عارضه یابی سازمان و طراحی برنامه بهبود برای سازمان به منظور  تحقق اهداف سازمانی می‌باشد.

این دوره که بر اساس تقویت ، توسعه و اشاعه فرهنگ تحول و تعالی سازمانی در مدرسه کسب و کار ماهان شکل گرفته است ، مبتنی بر اصول بنیادین زیر می باشد .
• تقویت نگرش یکپارچه به ابزارهای مدیریت و چرایی کاربرد آن ها در عمل .
• تمرکز بر قابلیت های پویا ، شایستگی و معیارهای تحول ساز در سطوح مختلف سازمانی
• توسعه تفکر انتقادی در عمل بر اساس یک منطق ارزیابی هوشمند .

تاریخچه دوره
20
تعداد دوره های برگزار شده
20
ساعات برگزاری
20
تعداد دانشپذیران دوره
1
تعداد اساتید دوره
شناسنامه دوره

زبان برگزاری دوره : فارسی

شیوه برگزاری دوره : حضوری

مرکز برگزار کننده دوره : مدرسه عالی کسب و کار ماهان

نوع دوره : پاره وقت

طول دوره : 12 ماه حداقل و 14 ماه حداکثر

مرکز اعطا کننده گواهینامه :مدرسه عالی کسب و کار ماهان

تعداد ساعت کل دوره: 236 ساعت کلاس حضوری و 51 ساعت جلسه حل تمرین

زمان های برگزاری دوره : یک روز در هفته

مزایای دوره DBA تحول سازمانی

مخاطبین دوره DBA تحول سازمانی

مدیران ارشد کسب و کار در کلیه واحدهای سازمانی با هدف تعالی سازمانی

مدیران میانی کسب و کار در کلیه واحدهای سازمانی

کارشناسان ارشد کسب و کار با هدف ارتقا شغلی

حداقل شرایط ورود به دوره

 • مدرک MBA معتبر یا کارشناسی ارشد به همراه حداقل 5 سال تجربه مدیریتی
 • پذیرش در مصاحبه ورودی دوره

 • تبیین و تمایز مدل های سرآمدی در مدیریت
 • درک مفاهیم بنیادی ، معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی
 • تعریف و تدوین فرایند خودارزیابی بر اساس معیار های مدل
 • توصیف اهداف ، مقاصد و جهت گیری بلند مدت سازمان
 • تدوین برنامه دستیابی به مقاصد و چشم انداز و نحوه ارزیابی آن
 • طراحی اهداف عملیاتی و شاخص های عملکرد سازمان
 • تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان و ارائه برنامه بهبود
 • شناسایی مدل های رایج و الگوهای برتر و تعریف فرآیندها (بهبود فرایند براساس مدل‌های مرجع)
 • تعریف و تدوین فرایندهای کسب و کار با در نظر گرفتن ریسک های مرتبط
 • طراحی شاخص های پایش فرآیندی
 • سنجش میزان آمادگی و حمایت سطوح سازمان برای حرکت به سمت تعالی
 • پیاده سازی رویکرد تفکر سیستمی و یکپارچه در تعیین و شناسایی فرصت ها و برنامه های بهبود برای سازمان
 • شناسایی و بکارگیری سبک رهبری تغیر و تحول ( رهبری دو سوتوان با پیشبرد تحول و تغییر )
 • درک فرایند تغییر و مراحل اجرای آن
 • شناخت تکنیک های کمی و کیفی تحقیقات بازار
 • مدیریت ارتباط و تجربه مشتری
 • شناخت تکنیک های کمی و کیفی تحقیقات بازار
 • مدیریت ارتباط و تجربه مشتری
 • درک ، طراحی و خلق ارزش پایدار در کسب و کار
 • شناخت روش ها و مراحل نوآوری و بازآفرینی مدل کسب و کار
 • درک و تجزیه و تحلیل اکوسیستم کسب و کار
 • شناسایی ابرروندهای حاکم بر کسب و کار
 • کشف و به کارگیری توانمندی های شناسایی شده در اکوسیستم کسب و کار
 • درک ، شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات ذی نفعان
 • درک ، شناسایی و تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکتی نسبت به ذی نفعان
 • شناسایی و بکارگیری روش های تأمین و مدیریت مالی
 • شناسایی و درک دارایی ها و منابع سازمان
 • طراحی و تدوین فرایندهای مدیریت دانش و ارزیابی سطح بلوغ فعلی
 • شناسایی و بکارگیری ابزارها و تکنیک های متداول مدیریت داده و دانش
 • شناسایی و بکارگیری فرایندهای پشتیبان جهت تقویت فرهنگ دانش محور
 • درک و طراحی استراتژی ها ، فرایند ها و شاخص های سرمایه های انسانی
 • ارزیابی فرایند ها و شاخص های عملکردی در راستای تعریف برنامه های بهبود
 • درک مفاهیم کاربردی و عملی نوآوری در کسب و کار
 • درک و شناسایی منابع و سرچشمه های نوآوری
 • پیشبرد و هدایت فرایند نوآوری و فناوری
 • آشنایی با عوامل مهم و نتایج کلیدی در ایجاد سازمان های نوآور
 • درک و شناسایی مراحل اجرای تحول دیجیتال
 • درک مدلهای تحول دیجیتال و نحوه استفاده و کاربرد هر یک
 • شناخت فناوری های دیجیتال و کاربرد آن در سازمان
 • درک و شناسایی مفاهیم کاربردی در حوزه حکمرانی ذی نفعان
 • آشنایی با حقوق و منافع ذی نفعان بر اساس عملکرد شرکت
 • آشنایی با مسئولیتهای هیئت مدیره، شامل کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و…
 • درک مفاهیم ، تئوری ها ، ابعاد تشکیل دهنده و مولفه های اصلی فرهنگ ،ارزش و هنجارهای سازمانی
 • کاربرد مدل های رایج ، جهت ارزیابی فرهنگ سازمانی
 • بکارگیری نتایج ارزیابی در راستای بهبود فرهنگ سازمانی

اهداف یادگیری کلی دوره

انتظار میرود فارغ التحصیلان دوره بتوانند

شرایط فارغ التحصیلی و اعطای گواهینامه

حضور 75 درصدی در دوره

انجام کلیه پروژه های درسی

این پروژه ها منطبق با کسب و کار دانشپذیر می باشد

کسب نمره حداقل 12 در کلیه دروس

ارائه و دفاع موفق از پروژه پایانی

تائید کانون ارزیابی

پیرامون دوره

رهگیری و اعتبار سنجی گواهینامه اعطایی

کلیه گواهینامه های صادره از مدرسه عالی کسب و کار ماهان از طریق سامانه اعتبارسنحی گواهینامه های وزارت علوم به آدرس vohec.ir قابل رهگیری می باشد.

مراکز اعتبار دهنده ماهان