دوره DBA تحول سازمانی

تحول سازمانی حرکت یک سازمان از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. تحول سازمانی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و می‌تواند شامل تغییر در ساختار، استراتژی، سیاست ها، رویه ها، فناوری یا فرهنگ یک شرکت باشد. این تحول ممکن است سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شده باشد یا ممکن است به دلیل تغییر در محیط به سازمان تحمیل شود. تحول سازمانی می‌تواند ریشه‌ای باشد و نحوه عملکرد سازمان را تغییر دهد، یا ممکن است تدریجی باشد و به آرامی روش انجام کارها را تغییر دهد. در هر صورت، صرف نظر از نوع، تغییر شامل کنار گذاشتن روش‌های قدیمی انجام کار و سازگاری با روش‌های جدید است. بنابراین، تحول سازمانی اساساً فرآیندی است که مدیریت افراد مؤثر را در بر می گیرد.

با از بین رفتن مرزهای اقتصادی، رقابت همه جانبه در صحنه‌های جهانی ابعاد تازه ای می‌یابد. در چنین شرایطی، رمز تبدیل شدن به یک سازمان برجسته، عارضه یابی سازمان و طراحی برنامه بهبود برای سازمان به منظور  تحقق اهداف سازمانی می‌باشد.

این دوره که بر اساس تقویت ، توسعه و اشاعه فرهنگ تحول و تعالی سازمانی در مدرسه کسب و کار ماهان شکل گرفته است ، مبتنی بر اصول بنیادین زیر می باشد .
• تقویت نگرش یکپارچه به ابزارهای مدیریت و چرایی کاربرد آن ها در عمل .
• تمرکز بر قابلیت های پویا ، شایستگی و معیارهای تحول ساز در سطوح مختلف سازمانی
• توسعه تفکر انتقادی در عمل بر اساس یک منطق ارزیابی هوشمند .

تاریخچه دوره

20
تعداد دوره های برگزار شده
20
ساعات برگزاری
20
تعداد دانشپذیران دوره
1
تعداد اساتید دوره

شناسنامه دوره

زبان برگزاری دوره : فارسی

شیوه برگزاری دوره : حضوری

مرکز برگزار کننده دوره : مدرسه عالی کسب و کار ماهان

نوع دوره : پاره وقت

طول دوره : 12 ماه حداقل و 14 ماه حداکثر

مرکز اعطا کننده گواهینامه :مدرسه عالی کسب و کار ماهان

تعداد ساعت کل دوره: 236 ساعت کلاس حضوری و 51 ساعت جلسه حل تمرین

زمان های برگزاری دوره : یک روز در هفته

مرکز اعتباردهنده : وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مزایای دوره DBA تحول سازمانی

مخاطبین دوره DBA تحول سازمانی

مدیران ارشد کسب و کار در کلیه واحدهای سازمانی با هدف تعالی سازمانی

مدیران میانی کسب و کار در کلیه واحدهای سازمانی

کارشناسان ارشد کسب و کار با هدف ارتقا شغلی

حداقل شرایط ورود به دوره

 • مدرک MBA معتبر یا کارشناسی ارشد به همراه حداقل 5 سال تجربه مدیریتی
 • پذیرش در مصاحبه ورودی دوره

دروس اصلی

آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM2020
 • تبیین و تمایز مدل های سرآمدی در مدیریت
 • درک مفاهیم بنیادی ، معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی
 • تعریف و تدوین فرایند خودارزیابی بر اساس معیار های مدل
مدیریت استراتژیک
 • توصیف اهداف ، مقاصد و جهت گیری بلند مدت سازمان
 • تدوین برنامه دستیابی به مقاصد و چشم انداز و نحوه ارزیابی آن
مدیریت عملکرد سازمانی
 • طراحی اهداف عملیاتی و شاخص های عملکرد سازمان
 • تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان و ارائه برنامه بهبود
مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • شناسایی مدل های رایج و الگوهای برتر و تعریف فرآیندها (بهبود فرایند براساس مدل‌های مرجع)
 • تعریف و تدوین فرایندهای کسب و کار با در نظر گرفتن ریسک های مرتبط
 • طراحی شاخص های پایش فرآیندی
منطق ارزیابی مدل تعالی سازمانی (RADAR)
 • سنجش میزان آمادگی و حمایت سطوح سازمان برای حرکت به سمت تعالی
 • پیاده سازی رویکرد تفکر سیستمی و یکپارچه در تعیین و شناسایی فرصت ها و برنامه های بهبود برای سازمان
رهبری تغییر و تحول سازمانی
 • شناسایی و بکارگیری سبک رهبری تغیر و تحول ( رهبری دو سوتوان با پیشبرد تحول و تغییر )
 • درک فرایند تغییر و مراحل اجرای آن
تحقیقات بازار و ارتباط با مشتری
 • شناخت تکنیک های کمی و کیفی تحقیقات بازار
 • مدیریت ارتباط و تجربه مشتری
طراحی مدل کسب و کار و خلق ارزش پایدار
 • درک ، طراحی و خلق ارزش پایدار در کسب و کار
 • شناخت روش ها و مراحل نوآوری و بازآفرینی مدل کسب و کار
تحلیل اکوسیستم کسب و کار
 • درک و تجزیه و تحلیل اکوسیستم کسب و کار
 • شناسایی ابرروندهای حاکم بر کسب و کار
 • کشف و به کارگیری توانمندی های شناسایی شده در اکوسیستم کسب و کار
مدیریت ذی نفعان و مسئولیت اجتماعی شرکتی
 • درک ، شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات ذی نفعان
 • درک ، شناسایی و تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکتی نسبت به ذی نفعان
مدیریت دارایی و روش های تأمین مالی
 • شناسایی و بکارگیری روش های تأمین و مدیریت مالی
 • شناسایی و درک دارایی ها و منابع سازمان
مدیریت دانش
 • طراحی و تدوین فرایندهای مدیریت دانش و ارزیابی سطح بلوغ فعلی
 • شناسایی و بکارگیری ابزارها و تکنیک های متداول مدیریت داده و دانش
 • شناسایی و بکارگیری فرایندهای پشتیبان جهت تقویت فرهنگ دانش محور
توسعه سرمایه های انسانی
 • درک و طراحی استراتژی ها ، فرایند ها و شاخص های سرمایه های انسانی
 • ارزیابی فرایند ها و شاخص های عملکردی در راستای تعریف برنامه های بهبود
مدیریت نوآوری
 • درک مفاهیم کاربردی و عملی نوآوری در کسب و کار
 • درک و شناسایی منابع و سرچشمه های نوآوری
 • پیشبرد و هدایت فرایند نوآوری و فناوری
 • آشنایی با عوامل مهم و نتایج کلیدی در ایجاد سازمان های نوآور
تحول دیجیتال
 • درک و شناسایی مراحل اجرای تحول دیجیتال
 • درک مدلهای تحول دیجیتال و نحوه استفاده و کاربرد هر یک
 • شناخت فناوری های دیجیتال و کاربرد آن در سازمان
مبانی حکمرانی شرکتی
 • درک و شناسایی مفاهیم کاربردی در حوزه حکمرانی ذی نفعان
 • آشنایی با حقوق و منافع ذی نفعان بر اساس عملکرد شرکت
 • آشنایی با مسئولیتهای هیئت مدیره، شامل کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و…
فرهنگ سازمانی
 • درک مفاهیم ، تئوری ها ، ابعاد تشکیل دهنده و مولفه های اصلی فرهنگ ،ارزش و هنجارهای سازمانی
 • کاربرد مدل های رایج ، جهت ارزیابی فرهنگ سازمانی
 • بکارگیری نتایج ارزیابی در راستای بهبود فرهنگ سازمانی

اهداف یادگیری کلی دوره

انتظار میرود فارغ التحصیلان دوره بتوانند

اهداف یادگیری جزیی دوره

هدف یادگیری جزئی 1 :

تصمیم گیری و حل مسئله: تفکر انتقادی و اتخاذ تصمیماتی بر اساس اطلاعات پیچیده

هدف یادگیری جزئی 2 :

1-2 تدوین پورتفوی محصولات و خدمات متناسب با چشم انداز و رسالت و استراتژی سازمان

2-2تدوین معیارها و مدل هایی با رویکرد EFQM

3-2خلق ارزش پایدار برای ذی نفعان

4-2آگاهی از مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی در محیط های چندفرهنگی، تیم گرا و به سرعت در حال تغییر

هدف یادگیری جزئی 3 :

 • نوآوری در ایجاد مهارت های ارتباطی درون فردی و میان فردی
 • مدیریت تعارضات: ارزیابی تعارضات و میانجی گری
 • مدیریت ارتباط با مشتری: ارزیابی ارتباط با مشتری
 • مدیریت فرهنگ سازمانی: ایجاد نگرش یکسان در پذیرش بایدها و نبایدها و هنجارهای سازمانی
 • حاکمیت شرکتی: ایجاد روابط پایدار بین مدیران و ذی نفعان 

هدف جزئی 4

 • پیاده سازی فرهنگ سازمانی مشارکتی در اکوسیستم کسب و کار
 • توسعه فرهنگ ارزش مداری ، تغییر ، یادگیری مشارکتی ، تنوع پذیری

هدف یادگیری جزیی 5

 • شناسایی فرصت ها و چالش های کسب و کار و به کارگیری در تحقق اهداف سازمانی
 • ارتباط با ذی نفعان
 • هدایت و ریسک حاکم بر عملکرد و تحولات سازمانی با استفاده موثر از داده ، دانش ، فناوری ، نوآوری و دارایی ها و مدیریت بر آن ها

شرایط فارغ التحصیلی و اعطای گواهینامه

حضور 75 درصدی در دوره

انجام کلیه پروژه های درسی

این پروژه ها منطبق با کسب و کار دانشپذیر می باشد

کسب نمره حداقل 12 در کلیه دروس

ارائه و دفاع موفق از پروژه پایانی

تائید کانون ارزیابی

پیرامون دوره

رهگیری و اعتبار سنجی گواهینامه اعطایی

کلیه گواهینامه های صادره از مدرسه عالی کسب و کار ماهان از طریق سامانه اعتبارسنحی گواهینامه های وزارت علوم به آدرس vohec.ir قابل رهگیری می باشد.

گالری تصاویر دوره

مراکز اعتبار دهنده این دوره

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

World Education Services

International Labour Organization

عضویت در مراکز بین المللی

Principles for Responsible Management Education

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی و شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید