به صفحه فرصت های شغلی مدرسه کسب و کار ماهان خوش آمدید

ما به دنبال افراد با استعداد و با انگیزه هستیم

به باور ما موفقیت و رشد را سرمایه های انسانی شرکت رقم می زنند. مفتخریم با فراهم کردن محیط کاری مناسب همراه با فرصت رشد، یادگیری و توسعه فردی میزبان شما در خانواده ماهان باشیم. با ما همراه باشید تا نکاتی که برای استخدام در مجموعه ماهان لازم است بدانید را با شما به اشتراک بگذاریم.

ما به شما توصیه می کنیم که شرکتی را انتخاب کنید تا بتوانید در آن پیشرفت نمایید. اگر می خواهید آینده ی حرفه ای تان را انتخاب کنید، دریایی بزرگتر با موج بلندتری را برگزینید.

 

مدرسه کسب و کار ماهان

معرفی فرصت های همکاری با ماهان

استخدام کارشناس فروش

به تعدادی کارشناس فروش در موقعیت شغلی زیر نیازمندیم:

شرایط:

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، 
 • و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
 •  و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط
 •  فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد،
 •  کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد،

 تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

 و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ثبت درخواست این موقعیت شغلی

استخدام کارشناس فروش دوره

به تعدادی کارشناس فروش در موقعیت شغلی زیر نیازمندیم:

شرایط:

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، 
 • و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
 •  و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط
 •  فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد،
 •  کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد،

 تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

 و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ثبت درخواست این موقعیت شغلی

استخدام کارشناس کامپیوتر

به تعدادی کارشناس فروش در موقعیت شغلی زیر نیازمندیم:

شرایط:

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، 
 • و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
 •  و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط
 •  فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد،
 •  کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد،

 تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

 و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ثبت درخواست این موقعیت شغلی

استخدام کارشناس مالی

به تعدادی کارشناس فروش در موقعیت شغلی زیر نیازمندیم:

شرایط:

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، 
 • و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
 •  و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط
 •  فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد،
 •  کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد،

 تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

 و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ثبت درخواست این موقعیت شغلی

استخدام کارشناس مالی - code1

به تعدادی کارشناس فروش در موقعیت شغلی زیر نیازمندیم:

شرایط:

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، 
 • و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
 •  و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط
 •  فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد،
 •  کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد،

 تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

 و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ثبت درخواست این موقعیت شغلی

استخدام کارشناس فروش دوره-code2

به تعدادی کارشناس فروش در موقعیت شغلی زیر نیازمندیم:

شرایط:

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، 
 • و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
 •  و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط
 •  فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد،
 •  کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد،

 تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

 و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ثبت درخواست این موقعیت شغلی

استخدام کارشناس فروش-code3

به تعدادی کارشناس فروش در موقعیت شغلی زیر نیازمندیم:

شرایط:

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، 
 • و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
 •  و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط
 •  فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد،
 •  کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد،

 تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

 و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ثبت درخواست این موقعیت شغلی

ارسال رزومه آزاد

جهت ارسال رزومه و بررسی مجزا توسط تیم ماهان از لینک زیر استفاده نمائید

ثبت درخواست این موقعیت شغلی