آغاز کد 166 دوره MBA حضوری مدرسه عالی کسب و کار ماهان

آغاز کد 166 دوره MBA حضوری مدرسه عالی کسب و کار ماهان

کد 166 دوره MBA حضوری مدرسه عالی کسب و کار ماهان در روز 24 آبان ماه 1395 با حضور معاونت آموزش جناب دکتر شهبازی و سرکار خانم شهنواز مدیریت محترم آموزش مدرسه عالی کسب و کار ماهان آغاز گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب