آغاز کد 177 MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان در منطقه پارس جنوبی

آغاز کد 177 MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان در منطقه پارس جنوبی

كارگاه پلنا با حضور جناب آقاى دكتر حاجى يخچالى در منطقه پارس جنوبى

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب