اتاق فکر مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دراتاق فکر مدرسه عالی کسب وکار ماهان ایده هایی در راستای اهداف پنج ساله مدرسه عالی کسب و کار ماهان با حضور کارشناسان و اساتید که پیشنهادات خود را مطرح کردند برگزار گردید.

در ادامه پس از برسی پیشنهاد اعضا و با توجه به اکثریت آراء،تمرکز اتاق در فاز اول بر روی تولید محتوا توسط اعضا با هدف ارتقا سطح دانش و مهارتهای فردی  اعضا ، اساتید و همچنین کمک به تبدیل ماهان به یک مرجع علمی تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب