لوگو ماهان

مجله کسب و کار ماهان

استاد حامد بختیاری
استاد حامد بختیاری

استاد حامد بختیاری

 كارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامی

 كارشناسي مدیریت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق حرفه‌ای استاد بختیاری

 مدیر بازرگانی شرکت چوب و صنعت آهار

 مدیر کارگاه ها و سمینارهای نمایشگاه تراکنش ایران (ITE)، مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا)

 کارشناس پروژه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی بانک سینا

 مدیر پروژه «ارزیابی فرسودگی شغلی کارکنان شعب بانک سینا»

 مدیر پروژه «آسیب شناسی صدور ضمانت نامه در بانک سینا»

 مدیر پروژه «سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا»

 عضویت در شورای راهبردی فابا تک ( کانون استارتاپ های فین تک ایران)

 عضویت در کمیسیون نظام پیشنهادات شبکه بانکی کشور  

 عضویت در کمیته علمی «دوره دکتری بانکداری دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس»

 عضویت در کمیته پیاده سازی BSC در بانک سینا

سوابق آموزشی استاد بختیاری

فعالیت‌های آموزشی

 تدریس دروس مدیریت استراتژیک در هتل پنج ستاره استقلال

 تدریس تحقیقات بازاریابی در گروه خودروسازی بهمن

 تدریس تحقیقات بازاریابی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 تدریس دوره مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، در هتل چهار ستاره آزادی رامسر

 مدیریت تجربه مشتری در آژانس هواپیمایی پرسپولیس

تالیفات استاد بختیاری

مقالات تالیف شده

 بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی بین دانشگاهیان بر اساس مدل بسط یافته TAM

 تاثیر تجربه برند بر تمایل به پرداخت بالاتر

 بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام پیشنهادات در بانک سینا با استفاده از تکنیک AHP فازی گروهی

 الگوی نظری رابطه ی هوش سازمانی و یادگیری سازمانی با کیفیت خدمات