مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
صدقیانی فر
استاد محمدرضا صدقیانی فر

استاد محمدرضا صدقیانی فر

سوابق حرفه‌ای استاد صدقیانی فر

 • استراتژیست ، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و TOTAL SYSTEM

عضو پیوسته انجمن بین المللی مدیریت استراتژیک

strategyconsult@gmx.us

 • مدرس و مُمّیـز انـرژی

عضو انجمن بین الملی اقتصاددانان انرژی

energyconsult@gmx.us

 • مدرس ، مشاور و مُمّیـز ISO
 • عضو انجمن بین المللی مدیران بازاریابی
 • عضو انجمن بین المللی تبلیغات امریکا AAA

سوابق اجرایی وزمینه های فعالیت

 • سمت های اجرایی تمام وقت :   
 • مدیریت امور مالی و بودجه                                   
 • در نهادهای بین المللی
 • مدیریت توسعه بازار  و  مدیریت عامل   

درصنایع :

 • صنعت اپراتـوری و مخابرات
 • صنعت خودرو صنایع وابسته و صنایع سبک
 • صنعت انرژی
 • مشاوره :  

(مشاور– مجری  ؛ مشاور– برنامه ریز ؛  مشاوره)                                

 • o     در زمینه های بازرگانی ،  بازاریابی و فروش ،  تبلیغات و برندینگ

درصنایع :

 • لوازم مصرفی ، پلاستیک و لاستیک ، شیمیایی
 • لوازم خانگی
 • طراحی ، دکوراسیون و معماری
 • الکترونیک و ریزپردازنده
 • شیلات و دریایی
 • نمایشگاهی
 • لوازم اداری
 • مبلمان اداری
 • مدیا و رسـآنه
 • در زمینه بررسی و تحقیقات بازار

درصنایع :

 • هولدینگ های تولیدی ، تجاری و خدماتی
 • پخش منطقه ای ، سراسری و بین المللی
 • در زمینه تولید و امکانسنجی تولید

درصنایع :

 • الکترونیک ، الکتروتکنیک و نیروگاهی
 • اتومبیل و صنایع وابسته
 • در زمینه لجستیک ، انبار و اقتصاد حمل ونقل

درصنایع :

 • نیروگاهی
 • غذایی و کشاورزی
 • خرده فروشی
 • مشاوره اقتصـادی و سرمایه گذاری

درصنایع :

 • مالی و بورس کالا
 • هولدینگ های تجاری و خدماتی
 • کشاورزی و وابسته
 • مشاوره درزمینه برنامه ریزی  و تدوین استراتژی ،  مدیریت استراتژیک

درصنایع :

 • نفت و گاز
 • لوازم خانگی و لوکس
 • الکترونیک و ریزپردازنده
 • شیلات و دریایی
 • غذایی و کشاورزی
 • آموزش و انتشارات
 • درمان و بیمارستانی
 • وزارتخانه ها و سازمان های دولتی
 • صنایع ساختمانی و انبوه سازی
 • صنایع هوایی و هواپیمایی
 • مدیا ورسـانه
 • مشاوره در زمینه حاکمیت شرکتی

درصنایع :

 • مالی ، بانکی و بیمه
 • سازمان ها و نهادهای دولتی
 • تحقیقات و پروژه های انجام شده :  
 • ممیزی انـرژی

درصنایع :

 • نفت و گاز
 • برق و نیروگاهی
 • فلزی و فولاد
 • تجاری
 • با رویکرد اقتصـادی

درصنایع :

 • پولی و بانکی بین المللی
 • نهادهای پولی و مالی خصوصی و دولتی
 • کشاورزی و اقتصادکشاورزی
 • با رویکرد بررسی ،  تئوری سازی وحل مسئله

درصنایع :

 • فلزی ، فولاد و صنایع وابسته
 • بهداشتی و دارویی
 • غذایی
 • تجارت الکترونیک
 • با رویکرد اجتماعی بین المللی
 • آسیب های اجتماعی
 • جزا و جرم شناسی
 • توصیه های پذیرفته شده کمیسیون جهانی حقوق بشر به ایران
 • سازمان ها و نهادهای مدنی و غیردولتی
 • تدریس:                     

در بیش از 20

 • دانشکده
 • موسسه آموزش عالی
 • ·         پژوهشکده و مرکز پژوهشی– تحقیقاتی
 • سازمان
 • نهاد و وزارتخانه
 • انجمن علمی عمومی و تخصصیِ  خصوصی و دولتی

 عضو پیوسته انجمن بین المللی مدیریت استراتژیک

 عضو انجمن بین الملی اقتصاددانان انرژی

 عضو انجمن بین المللی مدیران بازاریابی

 عضو انجمن بین المللی تبلیغات امریکا AAA

 مدیر و صاحب امتیاز پژوهشکده ابن سینا