مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
سریرافراز
استاد محمد سریرافراز

استاد محمد سریرافراز


 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی

 کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی

• اخذ دیپلم نظری گرایش ریاضی فیزیک از دبیرستان سماء 1، در سال 1381

• اخذ کارشناسی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1386با معدل 17.71

• اخذ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1390 با مع دل 16.74

• دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه نور، ورودی سال 1397

مهارت های تخصصی

• تدریس دوره ها و دروس اقتصادی

• مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری ویژه شرکت ها و خانواده ها

• مشاوره تجاری سازی فناوری ویژه شرکتهای دانش بنیان، فناور و استارتآپها

• مشاوره تأمین مالی برای شرکتها و اشخاص حقیقی

• مشاوره جهت اخذ امتیاز دانش بنیانی جهت شرکتهای فناور

• تدوین طرح توجیهی اقتصادی و گزارشات امکانسنجی

سوابق مسئولیت های اجرایی

• در حال حاضر: پارک فناوری پردیس، صندوق توسعه فناوریهای نوین ) مسئول واحد مشارکت(، از

اردیبهشت 1393 تاکنون )سوابق قبلی در صندوق: مسئول ارزیابی و نظارت طرحها، مسئول

توانمندسازی و توسعه بازار شرکتهای فناور و دانش بنیان، مسئول روابط عمومی صندوق(

• شرکت مادباطری کیش )فروش و ارایه قطعات و خدمات برقی خودرو در جزیره کیش(، مدیرعامل، از زمستان 1400 تاکنون.

• شرکت CI Global ترکیه )فروش و مشارکت در پروژههای ساختمانی ترکیه و قبرس شمالی(، مدیریت ایران، از بهار 1401 تاکنون.

• شرکت پیشگامان توسعه فرایند دانش، زیر مجموعه بنیاد تعاون بسیج از سال بهمن 1391 تا انتهای 1392 .)حمایت از فناوران و نخبگان و تدوین استراتژیهای ورود بنیاد تعاون بسیج به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر VC )

• نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم در سال 1392

• نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش نوین در سال 1391

• نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد شایگان در سال 1390

• مدیر هماهنگی و توسعه بازار مؤسسه آموزش عالی آزاد شایگان در سال 1390 .

• معاونت آموزشی مؤسسه آموزشی مهرگان در سال 1389 .

• لابی تلر در شعب بانک کشاورزی در سال 1384 الی 1386 .

سوابق مشاوره

• ارایه خدمات مشاورههای سرمایهگذاری به افراد حقیقی و خانوادهها از سال 1394 تاکنون ) 172

مورد (

• ارایه خدمات مشاوره های اقتصادی به اشخاص حقوقی به شرح ذیل:

• هلدینگ اقتصادی توسعه تجارت سریر )هلدینگ اقتصادی با شرکت های تولیدکننده محصولات صنایع غذائی،

خدمات IT ، خدمات عمرانی و …(، موضوع مشاوره: راهبری هلدینگ سریر به منظور توسعه کمی و کیفی

محصولات و خدمات، از سال 1395 تا 1396 .

• فروشگاه آجیل قویدل، موضوع مشاوره: تصمیم گیری در خصوص فرانچایز فروشگاه در شهرهای مختلف، سال

1398

• گروه بازرگانی بازرگان )جا به جایی کالا و تسهیلگری ارزی(، موضوع مشاوره: ایجاد گروه تجاری و بیزینس

مدل درآمدی، سال 1398 تاکنون.

• کافه رستوران روکا )واقع در زعفرانیه تهران، متعلق به فوتبالیست کشور )خسرو حیدری((، موضوع مشاوره:

تدوین جریان وجوه نقدی پروژه ها، سال 1399 .

• استارت آپ بیفویز )زنجیره تأمین مراکز اقامتی، متعلق به نائب رئیس جامعه هتلداران ایران(، موضوع مشاوره: راهبری عمومی شرکت، سال 1399 تاکنون.

• استارت آپ زیبرتون )ارایه خدمات به دارندگان حیوانات خانگی(، موضوع مشاوره: تدوین مدل های اقتصادی و مالی، سال 1399 تاکنون.

• شرکت سرمایه گذاری ملی مسکن )ذیل وزارت راه، مسکن و شهرسازی(، موضوع مشاوره: طرح اقدام ملی

مسکن(، سال 1399 .

• شرکت ریل سازان فردا )تولید و واردات ریل آسانسور(، موضوع مشاوره: مشاوره های موردی در خصوص امور

اقتصادی شرکت، از سال 1399 تاکنون.

• شرکت راشا مهر نیکان )واردات گوشی تلفن همراه(، موضوع مشاوره: راهبری عمومی شرکت، سال 1400

تاکنون.

• شرکت آذرباطری )تولید کننده باطری خودرو(، ارایه مشاوره اقتصادی، سال 1400 تاکنون.

• گروه گسترش )مشاور بازاریابی و فروش شرکت ها(، موضوع مشاوره: ارایه خدم ات مشاوره اقتصادی و سرمایه-

گذاری به گروه و کارفرمایان ایشان، سال 1400 .

• برند کوکر )راه اندازی رستورانهای مطرح در تهران(، موضوع مشاوره: تدوین جریان وجوه نقدی پروژه ها، سال

1400 .

• مرکز معاینه فنی فدائیان اسلام، موضوع مشاوره: ارایه روشهای ارتقای درآمد مجموعه، سال 1400 .

• پویش تهویه، موضوع مشاوره: سرمایهگذاری در بازار رمزارزها، سال 1400 .

• مشاوره در خصوص مرکز نوآوری و فناوری هوشمند شهری )تینو(، سال 1400 .

• استارتآپ زیمانو )تأمین تجهیزات پزشکی مصرفی( ، موضوع مشاوره: توسعه بازار، سال 1400 تاکنون.

• شرکت پرگاس خلیج فارس )فروش تجهیزات بیمارستانی(، موضوع مشاوره: اقتصادی، سال 1401 .

• پیشگام نور )تولیدکننده چراغهای روشنایی(، موضوع مشاوره: مشاوره های اقتصادی و سرمایهگذاری، سال

1401 .

• تعیین سبد و سبدگردانی اشخاص حقیقی و حقوقی، از سال 1396 تاکنون.

سوابق تدریس

• دور ه های بلند مدت آموزشی:

1 . دورههای اقتصاد و سرمایه گذاری ، مدل کسب کار و طرح ک سب و کار ، از مجموعه دوره های

DBA و MBA و مدیرعامل حرفهای، مدرسه عالی کسب و کار ماهان و مرکز آموزش عالی

آزاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، از زمستان 1397 تاکنون.

2 . دورههای هوش مالی و سرمایه گذاری )ویژه کودکان و نوجوانان( ، مؤسسه ماهان )ویموند(، از

تیر 1400 .

3 . دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، از مجموعه دوره های MBA ، برای دانشگاه صنعت نفت،

تابستان و پاییز 1393 .

• تدریس دانشگاهی : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و

هنر و مؤسسات آموزش عالی آزاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دوره های MBA در دروس زیر از

سال 1386 تا سال 1397 .

اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصا د کاربردی، کلیات علم اقتصاد، اقتصاد مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت،

تحقیق در عملیات، روش تحقیق، مدیریت مهندسی، اقتصاد مهندسی، اصول و فنون مذاکره در دانشگاه علمی

کاربردی واحد گسترش انفورماتیک و مؤسسات آم وزش عالی آزاد ماهان، فرهنگ متین، شایگان، نگاره، گفتگو،

گسترش مدیریت تهران و مؤسسات آموزشی فرهنگیان و مهرگان

علاوه بر دروس بالا، دروس زیر نیز به صورت خصوصی تدریس شده است:

• تحلیل آماری )آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 )

• اقتصاد کلان 1 و 2 رشته علوم اقتصادی )دانشجویان مقطع کارشناسی(

• اقتصاد خرد 1 و 2 رشته علوم اقتصادی )دانشجویان مقطع کارشناسی(

• توسعه اقتصادی و برنامه ریزی: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• پول و ارز و بانکداری: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتی: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• روش تحقیق: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• مدیریت مالی ) 1 (: رشته حسابداری )دانشجویان مقطع کارشناسی(.

• دوره های کوتاه مدت آموزشی:

مدرس دوره های آموزشی با موضوعات اقتصادی و مدیریتی برای

مدیران و کارمندان بخش خصوصی و دولتی از سال 1386 تاکنون مطابق جدول زیر:

1 . کالبد شکافی استرس به عنوان عامل بازدارنده بهبود ارتباطات م دیران و کارکنان سازمان ها، همایش

ملی تبیین و توسعه تجارب مدیران و سازمان های کشور، 2 ساعت، 20 / 9 / 1386 .

2 . روشهای نوین دستیابی به اطلاعات، سازمان فنی و حرفه ای استان تهران، 8 ساعت، مهر 1388 .

3 . کاربرد اینترنت در روابط عمومی، بانک پاسارگاد، 8 ساعت ، بهمن 1388 .

4 . هدفمند سازی یارانه ها ، سازمان فنی و حرفه ای استان تهران )مرکز اصلی، پیچ شمیران، مشیریه،

مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای کرج(، 20 ساعت، اسفند 1388 فروردین – 1389 خرداد – 1389 .

5 . آشنایی با اقتصاد کلان، شرکت ملی پالا یش و پخش فرآورده ها ی نفتی، 16 ساعت، اردیبهش ت

1389 .

6 . سیاستهای کلی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، شهرداری منطقه 6 تهران، 12 ساعت ، شهریو ر

1389 .

7 . تجارت الکترونیکی، هنرستانهای آموزش و پرورش شهر تهران )طرح کاج(، 44 ساعت، تابستان و

پاییز 1389 ، تابستان و پاییز 1390 .

8 . ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم اف زار COMFAR ، )اقتصاد مهندسی(، 16 ساعت در

شرکت ملی گاز ایران )منطقه عملیاتی انتقال گاز شهرری( – 16 ساعت در مؤسسه آموزش عالی

آزاد فرهنگ متین – 8 سا عت در شرکت آلومی نیوم جاجر م )فقط کامفار( – 8 ساعت در شرکت

فولاد خوزستان – 24 سا عت در منطقه ویژه پارس جنوبی )فقط کامفار( – 24 ساعت در سازمان

بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلای ایران )با کامفار( – 16 ساعت در نفت اصفهان _ 8 ساعت منطقه

ویژه اقتصادی عسلوییه؛ پاییز 1389 زمستان – 1389 – 5 تا 7 آبان 1390 – 18 بهمن 1390 ، 21 –

23 مرداد 1392 ، 25 تا 27 شهری ور 1392 ، 22 تا 23 دی 1392 ، 2 و 3 مهر 1396 .

9 . راهبردهای حوزه آموزش و پژوهش در تحقق ” همّت مضاعف، کار مضاعف“ در سازمانهای دولتی و

بنگاههای اقتصادی اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش در ایران، 1 ساعت، د ی 1389 .

10 . اصلاح الگوی مصرف، سازمان تربی ت بدنی ، 16 سا عت ، اسفند 1389 .

11 . اقتصاد خانوار، مس سرچشمه کرمان، 8 ساعت، 20 و 21 شهریور 1390 و 8 ساعت، اتاق بازرگانی

زنجان، 1 خرداد 1393 ، سایت یادآپ، 8 جلسه، 9 تیر 1394 ، اداره کل امور بانوان شهرداری تهران،

3 جلسه 4 ساعته، بهمن 1394 ، سازمان اتوبوسرانی تهران، 2 جلسه 4 ساعته، خرداد 1395 .

12 . تحلیل گزارش آماری، سازم ان م نطقه ویژه پارس جنوبی )عسلوی ه(، 16 ساعت ، 29 و 30 آبان

1390 .

13 . کارآفرینی سازمانی مدیریت درمان استان تهران، 8 ساعت، 30 بهمن و 3 اسفند 1390 .

14 . نظام پیشنهادات، بهمن دیزل، 8 ساعت، 8 اسفند 1390 .

15 . روش های تأمین منابع مالی و سرمایه، مؤسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ متین، 6 سا عت، 7 اسفند

1390 .

16 . قیمت گذاری و فروش کالا ، مؤسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ متین، 12 ساعت، 9 اسفند 1390 .

17 . مدیریت بحران، فولاد هرمزگان، 40 ساعت، 13 الی 17 اسفند 1390 .

18 . الگوی رفتاری برای کارکنان صنعت نفت، نفت و گاز غرب، 16 ساعت، 31 خرداد و 1 تیر 1391 .

19 . مهندسی و مدیریت هزینه، فولاد خوزستان، 8 ساعت، 17 تیر 1391 .

20 . طرح تحول اقتصادی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع م عدنی ایران، 8 ساعت، 25 مرداد

1391 .

21 . اعتبار سنجی طرح های اقتصادی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 16 ساعت

، شهریور و مهر 1391 .

22 . بودجه بندی، ایساکو، 16 سا عت، شهریور و مهر 1391 .

23 . مبانی تهیه و تنظیم طرح های آماری، بندر خرمشهر، 16 ساعت، 27 – 28 شهریور 1391 .

24 . روش های بودجه ریزی، ناحیه 5 شهردا ری منطقه 6 ، 16 ساعت، مهر 1391 .

25 . کارگروهی، صدا و سیما یاسوج، 8 ساعت، 25 دی 1391 ؛ مخابرات مرکزی، 27 مهر 1395 .

26 . تجزیه و تحلیل صورت های مالی، شهرداری تهران، 16 ساعت، بهمن 1391 .

27 . اقتصاد مدیریت، مرکز آموزش شهید بهشتی جم، 16 ساعت، 27 – 29 آبان 1392 .

28 . آشنایی با روشهای خرید و تأمین کالا، فولاد هرمزگان، 16 ساعت، 25 – 26 فروردین 1393 .

29 . اصول پیشرفته سرپرستی، اداره گاز خراسان شمالی، 16 ساعت، 24 و 25 خرداد 1393 .

30 . ارزیابی عملکرد کارمندان و منابع انسانی، صنایع دریایی شهید جولایی، 16 سا عت، 10 و 11 تیر

1393 .

31 . روابط متقابل و احترام میان فردی، صنایع دریایی شهید جولایی، 16 ساعت، 31 تیر و 1 مرداد

1393 .

32 . سازمان های شاد و موفق، شرکت پگاه تهران، 8 ساعت، 9 شهریور 1393 .

33 . آئین نگارش و مکاتبات اداری، گاز ایلام، 8 ساعت، 18 شهریور 1393 .

34 . منشی گری، گاز ایلام، 8 ساعت، 18 شهریور 1393 .

35 . اقتصاد مقاومتی، اداره پست جمهوری اسلامی ایران، 4 ساعت، بهمن 1395

36 . انعقاد قرارداد و روش های قیمت گذاری، ایسیکو، 8 ساعت، تیر و مرداد 1396 .

37 . هوش تجاری؛ شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، 8 ساعت؛ شهریور 1396 .

38 . مهارت های شخصیتی و رفتاری مسئول ین دفاتر؛ سازمان بیمه سلامت؛ 8 ساعت؛ آبان 1396 .

39 . پولشویی؛ مرکز آموزش نفت اصفهان، 8 ساعت، آبان 1398 .

40 . آشنایی با روشهای تأمین مالی )ویژه شرکت های دانش بنیان(، الوبیزینس )کارگزار آموزشی معاونت

علمی و فناوری ریاست جمهوری، 2 ساعت، شهریور 1399 .

41 . مدل و طرح کسب و کار (Business Model – Business Plan) ، الوبیزینس )کارگزار

آموزشی معاونت علمی و فن اوری ریاست جمهوری، 2 ساعت، مهر 1399 .

42 . آشنایی با روشهای اخذ تسهیلات )ویژه شرکت های دانش بنیا ن(، الوبیزینس )کارگزار آموزشی

معاونت علمی و فناوری ریاست ج مهوری، 2 ساعت، مهر 1399 .

43 . ا عتبارسنجی ایده، پارک دانشگاه تربیت مدرس، 4 ساعت، مهر 1399 .

44 . مدلهای سرمایه گذاری، پارک دانشگاه تربیت مدرس، 4 ساعت، آذر 1399 .

• سوابق تألیف

1 . اقتصاد خرد، قلم داور، 1387 ، کتاب آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

2 . حسابداری مدیریت، نادیان عصر ویرا، 1392 ، کتاب آموزشی دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام

نور.

3 . اقتصاد خرد، گاج، 1390 ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پی ام نور.

4 . اقتصاد مد یریت، گسترش ایده، 1390 ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

5 . مبانی سازمان و مدیریت، گاج، 1390 ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

6 . مدیریت مهندس ی، گاج، 1390 ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

7 . اقتصاد کلان ارشد، گاج ، 1390 ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

8 . تحلیل آماری، گسترش ایده، 1386 ، جزوه آموزشی و یژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور.

9 . کلیات علم اقتصاد ، گسترش ایده، 1386 ، جزوه آموزشی ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پی ام-

نور.

• سوابق پژوهشی

به علت تعداد بال ی مقالت و طرح های پژوهشی، فقط تعداد آنها ذکر شده است، عناوین آن ها

حسب نیاز اعلام خواهد شد

• ارایه شفاهی و یا پوستری و چاپ 70 عنوان مقاله در همایش های معتبر داخلی

• ارایه و چاپ 2 عنوان مقاله در همایش های معتبر خارج از کشور

• چاپ 6 عنوان مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی – –

• همکار اصلی 6 طرح پژوهشی و مجری یک طرح پژوهشی

سوابق مسئولیت های علمی

• ریاست هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1386 تاکنو ن

• عضو فعال باشگ اه پژوهشگران جوان از سال 1385 تاکنون

• همکار علمی و اجرایی دبیرخانه دائمی کنگره همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت در جهت توسعه ملی از آذر

1385 تاکنون

• سخنرانی ها و مصاحبه های علمی

1 . سهمیه بندی بنزین و لایحه مال یات بر ارزش افزوده، رادیو سراس ری، 1386 .

2 . تأثیر دانشگاه آزاد اسلام ی در توسعه علمی، اجتما عی ، اقتصا دی کشور و رفع محرومیت زدا یی،

دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 19 بهمن 1387 .

3 . همت مضاعف و کار مضاعف، شبکه 1 سیما، برنامه داده ستانده ، 12 و 17 و 18 و 22 فروردین 1389 .

4 . ازدواج آسان، شبکه 1 سیما، برنامه نسخه، 18 فرودین 1389 .

5 . کسب و کار حلال، شبکه 1 ، » حرف حساب « سیما، برنامه 23 بهمن 1390 .

6 . سفر ارزان، شبکه 1 ،» حرف حساب « سیما، برنامه 21 اسفند 1390 .

7 . کارآفرینی، شبکه 1 ،» حرف حساب « سیما، برنامه 22 فرودین 1390 .

8 . نقش واسطه ها در اقتصاد، شبکه 6 ،» صبح و خبر « سیما، برنامه 27 خرداد 1391 .

• افتخارات کسب شده

• محقق برتر در اولین جشنواره گزینش آثار برتر مطالعات جوانان، سا زمان ملی جوانان، 1385 .

• پژوهشگر نمونه در جشنو اره تجلیل از نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، آذر 1385 .

• پژوهشگر نمونه در جشنواره تجلیل از نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، آذر 1386 .

• پژوهشگر نمونه در جشنواره تجلیل از نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دی 1387 .

• کسب مقام اول )با ارایه مقاله( در جشنواره ملی بهار در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، خرداد

1387 .

• مدعو جشنواره برترین های دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، 16 آذر 1387 .

• کسب مقام اول )با ارایه مقاله( در جشنواره اقتصاد سالم، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرداد 1388 .

• مقاله برتر )شاخص( در اجلاس مرکزی همایشهای منطقه ای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایرا ن در

افق 1404 ، دانشگاه آزاد اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دی – 1388 .

• دوره های آموزشی گذرانده شده

1 . آشنایی با نرم افزار COMFAR ، مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1386 .

2 . آشنایی با نرم افزار SPSS ، باشگاه پژوهشگران جوان، 17 / 1 / 1389 .

3 . جستجو در اینترنت باشگاه پژوهشگران جو ان، 17 / 9 / 1389 .