مدرسه کسب و کار ماهان

استاد محمد صبور
استاد محمد صبور

استاد محمد صبور

 گواهینامه پایان دوره پیشرفته کوچینگ؛ انجمن جهانی کوچینگ اروپا ICI

 گواهینامه پایان کارگاه آموزشی مدیریت استرس و مدرسه همدلی از DPFA آلمان

سوابق حرفه‌ای استاد صبور

 مربی توسعه فردی و سازمانی

 همکاری با دانشگاه MIT آمریکا

 همکاری با دانشگاه ILIA گرجستان

 همکاری با دانشگاه علمی کاربردی تهران

 همکاری با دیوان محاسبات تهران

 همکاری با بانک صادرات ایران 

 همکاری با بانک کارآفرین

 همکاری با بیمه مرکزی ایران

 همکاری با بیمه سامان

 همکاری با شرکت شاتل

 همکاری با شرکت مپنا

 عضویت در انجمن جهانی کوچینگ اروپا

 عضویت در جامعه مدرسین کشوری