مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
استاد پویا یعقوبی راد
استاد پویا یعقوبی راد

استاد پویا یعقوبی راد


 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

سوابق حرفه‌ای استاد یعقوبی راد

 وکیل پایه یک دادگستری

 عضو تیم وکلای شرکت پژو 

 عضو تیم وکلای شرکت سیتروئن 

 عضو تیم وکلای شرکت ونسی فرانسه 

 وکیل رسمی سفارت فرانسه در ایران

 وکیل ارشد موسسه حقوقی کوهن امیر اصلانی فرانسه 

تالیفات استاد یعقوبی راد

 جزوه آموزشی بایسته های قراردادهای بین المللی برای مدیران

 جزوه آموزشی آموزش حقوق کار برای مدیران اجرایی

 جزوه آموزشی فنون مذاکرات حقوقی برای کارشناسان حقوقی سازمان ها و مدیران 

 کتاب کلیات حقوق برای مدیران امروز (در مراحل ثبت و چاپ)