استعدادیابی و پرورش نیروهای حرفه ای با همکاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان

استعدادیابی و پرورش نیروهای حرفه ای با همکاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان

در راستای استعدادیابی و پرورش نیروهای حرفه ای با همکاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان و انجمن نابینایان دوره فروش تلفنی برای جمعی از روشندلان عزیز برگزار گردید.

در همین راستا مدرسه عالی کسب و کار ماهان قصد دارد تا با شناسایی اعضای مستعد این انجمن جهت پرورش نیروهای حرفه ای کسب و کار اقدام نموده و آنها را به بازار کسب و کار معرفی نماید.

استعدادیابی و پرورش نیروهای حرفه ای با همکاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب