مدرسه کسب و کار ماهان

انتخاب برند نوآور در مدیریت در سال 1391 در همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار

 

دپارتمان تحقیق و توسعه مدرسه کسب و کارماهان و انجمن mba ایران پس از رایزنی با دبیرخانه علمی “بزرگترین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب وکار” موضوع ارزیابی و انتخاب برترین برندهای نوآور در عرصه مدیریت کسب و کار را دستور کار همایش قرار دادند.

 

در این خصوص جلساتی را با کارشناسان و شورای سیاستگذاری همایش در ارتباط با نحوه ارزیابی و انتخاب برندهای برتر نوآور عمل آورد.

 

بر این اساس ، این بخش از همایش ، باارزیابی جایگاه برندهای پیشرو و بنگاه های اقتصادی فعال در اقتصاد کشور و به ویژه بررسی علمی و پژوهشی آنان بارویکرد نوآوری در عرصه مدیریت کسب و کار خواهد بود که با راهبردهایی نظیر نوآوری در سرمایه گذاری و مدیریت مالی با تمرکز بر استراتژی رقابتی، نوآوری در مدیریت بازاریابی،تبلیغات،فروش و مذاکره،نوآوری در مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات،نوآوری در علوم و مدیریت منابع انسانی،نوآوری در رهبری کسب و کار و نوآوری و تغییر نگرش بررسی و برندهای برتر معرفی و از آنان تجلیل خواهد شد.

 

متقاضیان و صاحبان نام و نشان های تجاری نوآور در عرصه مدیریت راهبردی کسب و کار برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه مستندات خود میتوانند با تلفن 88101313 دبیرخانه اجرایی همایش تماس حاصل نمایند و یا به سایت رسمی همایش مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب