باشکوه ترین گردهمایی مدیران کسب و کار سال 1394

باشکوه ترین گردهمایی مدیران کسب و کار سال 1394

در آخرین آدینه بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج با شکوه ترین گردهمایی مدیران عالی رتبه ایران به همت مدرسه کسب و کار ماهان برگزار خواهد شد. در این مراسم، کارآفرینان بزرگ این مرز و بوم ، هنرمندان آشنا ، چهره های ماندگار و اساتید برجسته کشورمان حضور دارند . همچنین در جمعی صمیمی، جشن مجلل فارغ التحصیلی دوره های مدیریت MBA و DBA ماهان برگزار خواهد شد.

مدرسه کسب و کار ماهان مفتخر است در این مراسم با شکوه در کنار بزرگان وادی علم مدیریت،خالق لحظات شاد با هم بودن باشد.

حامیان ما در جشن های گذشته:

مشاهده جشن های گذشته…

باشکوه ترین گردهمایی مدیران کسب و کار سال 1394
اولین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
دومین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
اولیدومین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کارن همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
سومین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
سومین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
باشکوه ترین گردهمایی مدیران کسب و کار سال 1394
جشن فارغ التحصیلان بین الملل ماهان(هتل اسپیناس)
باشکوه ترین گردهمایی مدیران کسب و کار سال 1394
جشن 5000 نفره تالار بزرگ وزارت کشور سال 1393
باشکوه ترین گردهمایی مدیران کسب و کار سال 1394
جشن 5000 نفره تالار بزرگ وزارت کشور سال 1391
باشکوه ترین گردهمایی مدیران کسب و کار سال 1394
همایش ملی چابک سازی سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب