بزرگترین گردهمایی مدیران آموزش و کسانی که به سرمایه گذاری در آموزش می اندیشند

بزرگترین گردهمایی مدیران آموزش و کسانی که به سرمایه گذاری در آموزش می اندیشند

همايش ملي مديريت آموزش و نظام آموزشي چابک

19 خــــــــــــــرداد

مرکز همايش هاي بين المللي هتل المپيک

مهلت ارسال مقالات: 10 خــــــــــــــرداد 1394

اعلام نتايج داوري: 16 خــــــــــــــرداد 1394

محور اصلي:

استقرار و پياده سازي نظام آموزشي چابک

محورهاي اختصاصي:

توانمندسازي و ظرفيت سازي نظام آموزشي در سازمانها

آموزش و بهسازي منابع انساني

معرفي فناوري هاي نوين آموزشي

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.