جشن فارغ التحصیلان مدرسه عالی کسب و کار ماهان

جشن فارغ التحصیلان ماهان

جشن فارغ التحصیلان مدرسه عالی کسب و کار ماهان در روز 5 اسفند ماه 1395 در باشگاه دیپلمات وزارت امور خارجه از ساعت 16 الی 20 برگزار می گردد.

پیام ریاست مدرسه عالی کسب و کار ماهان

ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را بیاموزد نه اندیشه ها را. جهان پیرامون ما در عصر ارتباطات به سرعت در حال تغییر و تحوّل است. لذا زندگی با افتخار در این دهکده جهانی نیازمند کسب مهارت های برتر می باشد. استفاده بهینه از تغییرات و فرصت های موجود تنها با کسب توانمندی های مدیریتی حاصل می گردد. بنابراین، کسب دانش روز و علوم و فناوری های پیشرفته و همچنین آموزش فنون دانش کاربردی امری الزامی می باشد. با همکاری مدیران برتر که در زمینه های صنعت و خدمات فعال می باشند، ما در جهت انتقال دانش کاربردی به مدیران آینده گام بر می داریم. رسالت ما آموزش بر مبنای علم، مهارت و هنر مدیریت می باشد. آنان که اندیشه تغییر در سر دارد نیک می دانند که تنها از پس طوفان تغییر اندیشه به ساحل آرامش و آسایش می رسند. وقت است عامل تغییر خود به تغییر بیاندیشند.

تصاویر جشن های پیشین:

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب