جلسه دفاع آقای علیرضا صفاری

جلسه دفاع آقای علیرضا صفاری

پنجشنبه 94/12/13 ساعت 13:00 جلسه دفاع آقای علیرضا صفاری استاد راهنما دکتر بهبودی و استاد داور دکتر ضیاء با موضوع:بررسی تاثیر ذینفعان کلیدی بر فرایند خلق برند

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.