جلسه دفاع آقای نیما امیری دانشپذیر DBA

جلسه دفاع آقای علی ذوالفقاری دانشپذیر DBA

با حضور:

استاد راهنما:دکتر صفاری

استاد داور:دکتر بیات

معاونت آموزش:دکتر شهبازی

موضوع پایان نامه:مطالعه رابطه بین سهام شناور آزاد یا ایجادحباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تاریخ برگزاری:94/11/19

ساعت برگزاری :13:00

از:روابط عمومی مدرسه عالی کسب و کار ماهان

کد خبر: 176488117 | تاریخ 1394/11/13

 

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب