موسسه آموزش عالی ماهان

دعوت به همکاری از شرکت تبلیغات نو

شرکت تبلیغات نو برای تکمیل دپارتمان فروش خود از دانشجویان MBA موسسه آموزشی عالی آزاد ماهان دعوت به همکاری نموده است.

شرکت تبلیغات نو برای تکمیل دپارتمان فروش خود از دانشجویان MBA موسسه آموزشی عالی آزاد ماهان دعوت به همکاری نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب