دوازدهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان تهران

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان تهران

ضمن خوشامدگویی جناب رضائی به اعضاء هیئت مدیره کانون، نسبت به معرفی اولیه و اجمالی از خود و مجموعه محترمشان صحبت هایی را بیان نمودند. تولیدات شرکت و موارد پبسرفت محصولات و سهم شرکت در بازارهای داخلی و خارجی از دیدگاه مدیریت مجموعه بیان شد.

1-بیشترین مشکل در شرکت های ایرانی، عدم تمایل افراد به انجام کار تیمی و گروهی است و خیلی از افراد تمایل به انجام امورات بصورت انفرادی می باشند.

2-ایده، در ذهن راحت است، اما پرزنت کردن و بارور کردن ایده بسیار مشکل است.

جناب سلجوقی در خصوص شرکت‌هایدانش‌بنیان که از سال 1384 معنا گرفت و با تصویب قانون، در حال تسهیل گری این نوع شرکت‌هانکاتی را بیان کردند.

جناب رضایی:

شرکت ما شرکتی است که از ایده و طرح تا انتهای حصول نتیجه در زمینه تجهیزات پزشکی تمام امورات را برعهدهمی‌گیرد.

از سال‌های گذشته توان رقابت بسیار افزایش‌یافته و آستانه سود شرکت بسیار پایین است به حدی که نسبت قیمت تمام‌شده محصولات و قیمت فروش در سال‌های گذشته اختلاف زیادی درپی داشته است درصورتی‌که امسال اختلافبسیار کمتری را داشته و سود بسیار ناچیز شده است.

شرکت از سال 1380 تولیدکننده تجهیزات و لوازم پزشکی می‌باشد و تقریباً 2 سال است که واردکننده هستیم.

یکی از ضعف‌های کشور ما بی‌اخلاقی کاری می‌باشد،‌ حس هم نوع‌دوستی بسیار کم است.

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب