مدرسه کسب و کار ماهان

دوره زمستانی DBA بیزینس اسکول ماهان

مدرسه عالی کسب وکار ماهان درراستای ارائه خدمتی نوین به اندیشه فارغ التحصیلان دوره MBA و مدیران کسب وکار و با هدف توسعه تفکر جهانی ،پرورش راهبران کسب وکار و مشاورین عالی سازمان های خصوصی و دولتی و طبق مجوز وزارت علوم ، تحقیقا ت و فناوری اقدام به برگزاری دوره ” مدیریت عالی راهبردی کسب وکار (DBA)” می نماید.

 

این دوره با حضور مدیران عالی و میانی کشور و پس از پذیرش در مصاحبه ورودی و همچنین بهره مندی از تجربه اساتید مطرح و حرفه ای مدیریت کشور و با متدولوژی تدریس Case Study , Business Coachingو Project Based آغاز می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب