دکتر امیرحسین صبورطینت
دکتر امیرحسین صبورطینت

دکتر امیرحسین صبورطینت


 دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق حرفه‌ای دکتر صبورطینت

 مشاور شرکت گروه مشاوران سرامد کسب و کار

 مشاور شرکت ساخت و تجهیزات سپاهان (وابسته به گروه مپنا)

 مشاور شرکت بهساز کاشانه تهران

 مشاور بنیاد فرهنگی هنری رودکی

 مشاور شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

 مشاور شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 مشاور شرکت سپاهان باتری

 مدیر طرح و برنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی

 مدیر استراتژی و مشاور منابع انسانی و روابط بین الملل گروه بهمن

 مدیر پروژه ها در شرکت مدیریت و برنامه ریزی مبنا

سوابق آموزشی دکتر صبورطینت

 مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی (ارزیاب حرفه ای مدل شایستگی مدیران)

 مدرس دانشگاه اقتصاد تهران (مرکز آموزشهای کاربردی)

 تدریس در حوزه مدیریت استراتژیک (تدوین، اجرا، ارزیابی)، مدیریت تحول و موضوعات آینده پژوهی

تدریس در حوزه‌های:

 مدیریت و استراتژی منابع انسانی پیشرفته

 مدیریت عملکرد در سطوح سازمانی، تیمی، و فردی

 مجری پروژه های کانون ارزیابی مدیران

 پرسونال برندینگ/استراتژی برندینگ 

تالیفات دکتر صبورطینت

 کتب تالیف شده:

 مدیریت بین الملل: دیدگاه میان فرهنگی

 مشارکت در تالیف استانداردهای منابع انسانی TC260

 مشارکت در تالیف مدیریت توسعه و تغییر

مقالات تالیف شده:

 آینده سیستم‌های مدیریت عملکرد نیروی انسانی (مطالعه موردی: کارت متوازن فردی شرکت مهندسی ساخت و تجهیزات سپاهان مپنا)

 آینده نگری در طراحی مدل بومی سنجش مراوده استراتژیک

 عارضه یابی بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو

 توسعه مدل راهی به تعالی با رویکرد ارتباطات فرایندهای تخصصی

 نظامنامه تعاملات و ارتباطات ارکان طرح مدیریت استراتژیک شرکت ملی حفاری ایران

 “A conceptual framework for “Tehran knowledge city” “Extracting urgent knowledge needs for each knowledge cluster to realize the concept

Road to Excellence: A Practical Framework For Guiding Local Organizations Toward Sustainable Excellence