دکتر امین وکیل باشی
استاد امین وکیل باشی

استاد امین وکیل باشی

دکتری مدیریت گرایش رهبری سازمانی، دانشگاه University Technology Malaysia
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران


سوابق حرفه‌ای دکتر وکیل باشی
مدیر اجرایی شرکت آرونا

مشاور مدیریت در شرکت‌های مختلف

مدیر مالی و اداری سازمان فرا

سوابق آموزشی دکتر وکیل باشی
سمت‌های آموزشی

استادیار؛ International Business School University Technology Malaysia

مدرس درس مدیریت رفتار استراتژیک؛ International Business School University Technology Malaysia

مدیر درس سیمنار استراتژیهای جهانی کسب و کار؛ International Business School University Technology Malaysia

مدیر درس اخلاق کسب و کار؛ International Business School University Technology Malaysia

عضو کمیته و کار گروه بازنگری برنامه آموزشی دوره های MBA؛ International Business School University Technology Malaysia

فعالیت‌های آموزشی

تدریس و آموزش با روش کیس (مطالعه موردی) طبق روش های آموزشی دانشگاه هاروارد؛ مالزی

کارگاه پیشرفته تحلیل با استفاده از نرم افزار smartPLS؛ مالزی

کارگاه راهنمایی و مشاوره دانشجویان فوق لیسانس و دکترا؛ مالزی

برنامه پیشرفته مدیریت ارشد با سخنرانی اساتید دانشگاه هاروارد؛ مالزی

روش های آماده سازی گزارش بازنگری و مرور درس؛ مالزی

تالیفات دکتر وکیل باشی
کتب و مقالات تالیف شده

Contemporary Issues in Innovation and Business Strategies

Contemporary Issues in Innovation and Business Strategies

Innovative Behaviors: The key drives for organizational innovation

Leadership and Innovation the Moderator Role of Organization Support for Innovative Behaviors

Succession planning and family business performance in SMEs

Impact of Entrepreneurial Leadership on Organization Demand for Innovation: Moderating Role of Employees Innovative Self-Efficacy

Risk Disclosure Practices among Malaysian Listed Firms

Data Envelopment Analysis: A Tool of Measuring Efficiency in Banking Sector

The interaction between culture, global mindset and leadership in global context

The moderator role of innovative behaviors on the relationship between transformational leadership and organizational innovation

The Impact of Culture Value Dimensions on Full Range Leadership Styles: An Industry Level Perspective

Towards Organizational Sustainability Through Blue Ocean Strategy Execution

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.