مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
dr.zia
استاد بابک ضیاء

استاد بابک ضیاء

 دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه ملی یو پی ام (پوترا)

سوابق حرفه‌ای دکتر ضیاء

 مسئول کمیته روابط بین‌الملل سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی

 عضو شورای سیاست گذاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان

 مجری پروژه تدوین سند کارآفرینی وتوسعه تحقیقات نوآوری صنایع کوچک ومتوسط(SMEs)-پوتراجایا-مالزی

 مجری معماری سازمانی مدیریت دانش بانک CIMB-کوالالامپور-مالزی

 مجری پروژه عارضه یابی نظام مدیریت دانش صنعت بیمه مالزی-کوالالامپور 

 مجری طرح داده‌کاوی پارک علم وفن آوری یزد، پارک علم و فن‌آوری یزد

 عضو کمیته علمی سومین کنفرانس جهانی نوآوری-توکیو،ژاپن

 عضو کمیته علمی وسیاستگذاری کنفرانسانس بین المللی  نوآوری ،مادرید،اسپانیا

سوابق آموزشی دکتر ضیاء

سمت‌های آموزشی

 استاد دانشگاه برانشوایگ آلمان 

 استاد دانشگاه اندوکوزمائیس ترکیه  

 عضوهیئت علمی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

 مشاور رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در اموربین الملل

 نماینده کمیته بین الملل کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

 مدرس دوره مدیریت ارتباط با مشتری بانک CIMB-کوالالامپور-مالزی

تالیفات دکتر ضیاء

کتب و مقالات تالیف شده

 اکوسیستم‌های کسب وکار(مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت زنجیره تامین و ارتباط با کارکنان)

A Comparative Study of Student’s Psychological Capital Who Have Entrepreneurial Education and Have Not Entrepreneurial Education Case 

The Effect of psychological capital at university of Tehran Students’ Entrepreneurial Intention 

The Effect of Psychological Capital on Innovation in Information Technology 

Designing a comprehensive model of entrepreneurial university in the science and technology parks 

Presenting an Innovation Model in Orange Technology