مدرسه کسب و کار ماهان

دکتر علی اکبر جعفری
استاد علی اکبر جعفری

استاد علی اکبر جعفری

سوابق حرفه‌ای دکتر جعفری

 کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

 مدیریت آموزشگاه، سازمان فنی حرفه‌ای

سوابق آموزشی دکتر جعفری

سمت‎‌های آموزشی

 مدرس دوره‌های فنی حرفه‌ای

 مدرس دوره های مالی شهرداری‌ها

 مدرس دوره های تربیت مدرس کارآفرینی کل کشور

 مدرس دوره تخصصی تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ملی

فعالیت‌های آموزشی

 تدریس دوره های آمادگی فوق لیسانس حسابداری در دانشگاه علامه

 تدریس دوره های آمادگی فوق لیسانس حسابداری در دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 تدریس تجزیه وتحلیل نقطه سر به سر در شرکت پتروشیمی 

تالیفات دکتر جعفری

کتب و مقالات تالیف شده

حسابداری مالیاتی 

کارآفرینی عمومی 

 بررسی تحلیلی ارتباط كیفیت سیستم حسابداری(AIS) و وضعیت مالیاتی شركت‌ها

 بررسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تطبیق آنها با قوانین ومقررات مالیاتی 

 بررسی تمایل كاربران برای تطبیق با سیستم های اطلاعاتی جدید