مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
ehsan
استاد یاسر احسان

استاد یاسر احسان

کوردینیتور /

 • مدیر گروه سابق گروه ؛مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار ؛انجمن انفورماتیک ایرانISI     (PM & BA Manager of ISI)
 • هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پویا سنجشPSD    (Chairman of Board & CEO)
 • مدرس مدعو سازمان مدیریت صنعتیIMI   (Teacher & Trainer)
 • Kashan BTC مرکز آموزش بازرگانی کاشان
 • MFT مجتمع فنی تهران
 • Qom BTC مرکز آموزش بازرگانی قم
 • مدرس موسسه آموزش عالی مشاورانMoshaveran Inst.    (Teacher & Trainer)
 • مدرس مدعو دانشگاه کاشانKashan University     (Tutor &lecturer)
 • مدرس برخی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتیSome Other  universities     (Tutor &lecturer)
 • IMQ Academyآکادمی آی ام کیو
 • جهاد دانشگاهی استان البرز-جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران- جهاد دانشگاهی اصفهان
 • Mahan Business School مدرسه کسب و کار ماهان
 • TUV Academyآکادمی توف نورد
 • IRTCI مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • مدرس نوآوران البرز و موسسه بینا کاوشگران و.موسسه بهین کنترل ایرانیان، موسسه حامیان توسعه ,
 • مشاور در زمینه های استراتژیک و منابع انسانی و بازاریابی و کیفیت و…Professional Management Consultant   In Strategic ,HR ,Marketing ,Quality & …
   
  تحصیلات
   
  B.S. in Industrial Engineering- 2003 SU(Iran)
  M.S in Strategic Management 2008 IMUI(Iran)
  Ph.D (Research Base) Strategic Management 2013 USM(Malaysia)
  Doctorate of Business Management In Strategic Management