ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
رویداد منابع انسانی
رویداد منابع انسانی : نیروی انسانی یا سرمایه انسانی ، از وظیفه تا عشق

رویداد منابع انسانی : نیروی انسانی یا سرمایه انسانی ، از وظیفه تا عشق

نخستین رویداد آینده منابع انسانی با موضوع “نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از وظیفه تا عشق” به همت مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار شد.
هدف از برگزاری این رویداد، شناخت از سه فرآیند جذب، استخدام و وفادار سازی کارمندان و همچنین همفکری برای توسعه ابعاد مختلف در زمینه منابع انسانی بود.
مخاطبین این رویداد، مدیران کسب و کارها، مدیران دولتی، مدیران منابع انسانی، موسسین استارت آپ‌ها و پژوهشگران و محققان این حوزه بودند.

رویداد آینده منابع انسانی در سه بخش برگزار شد:

  • صحبت‌های مجری رویداد
  • ارائه 2 سخنران
  • پرسش و پاسخ


رویداد منابع انسانی از ساعت 18 روز پنج شنبه 25 فروردین ماه با سخنان جناب آقای سرسختی، مجری رویداد آغاز شد و در ادامه دکتر احسان در زمینه اهمیت و چالش های منابع انسانی و راهکارهای جذب و استخدام در سال 1401,خدمت میهمانان ارائه کردند. در ادامه دکتر فرحزادی در زمینه مهارت‌های نرم و مزیت رقابتی امروز و آینده و ابزارهای سنجش افراد برای موقعیت های متنوع شغلی سخنرانی داشتند.
سپس میهمانان پس از پرسش و پاسخ به همراه اساتید و سخرانان به صرف افطار دعوت شدند.

مشاهده کامل رویداد