موسسه آموزش عالی ماهان

سمینار آموزشی 40 ساعته مذاکره با شیطان

فهرست مطلب

کسانی که مذاکره آنها را میتوان مذاکره شیطانی نامید، دارای سه ویژگی رفتاری هستند. این سه ویژگی را میتوان Power ، Scarcity و Shadow نامید.

گاه در انسانها برخی از این ویژگیها و در سایر انسانها ترکیب آنها را مشاهده میکنیم. اگر کسی این سه ویژگی را نداشته باشد، «شیطان» نیست. بلکه «فرشته» ای است که به سادگی میتوان با او گفتگو و مذاکره کرد.

اصول مذاکره با این فرشتگان، همان چیزی است که در کتابهای مذاکره می آموزند. اصول مذاکره با «شیطان» چیزی است که در دوره «مذاکره با شیطان» به آن پرداخته میشود.

  هزینه ثبت نام دانشپذیران ماهان:350 هزار تومان

  هزینه ثبت نام آزاد:400 هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.