ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
علیرضا فرهاد پور
استاد علیرضا فرهاد پور

استاد علیرضا فرهاد پور