فروشنده حرفه ای کیست و چه مسئولیت هایی دارد؟

فروشنده حرفه ای کیست و چه مسئولیت هایی دارد؟

فهرست مطلب

فروشنده فردی است که در ازای دریافت مبلغی، کالا یا خدماتی را مبادله می کند. موفقیت یک فروشنده معمولاً با میزان فروش او در طی یک دوره معین، تعیین می گردد و از مهم ترین مهارت های فروشنده حرفه ای این است که چقدر در ترغیب افراد به خرید مهارت دارد.

  

شغل فروشندگی در مفهوم بسیار ساده به نظر می رسد، این مفهوم که برای شرکت ها درآمد خلق کنیم.در دورانی که رقابت انقدر سخت گیرانه است، فروشندگان وارد بازار می شوند و بر سر پول مشتریان، با سایر فروشندگان که آنها هم نیز در جستجوی هدف مشابهی هستند به رقابت برمی خیزند.

فروشنده حرفه ای کیست و چه مسئولیت هایی دارد؟

اگر فروشندگان شرکت نتوانند در این رقابت پیروز شوند،یا شکست بخورند شاید شاهد این باشیم که سازمان روز به روز به نابودی نزدیک تر می شود.

 

وظایفی که فروشندگان در سازمان ها به عهده دارند عبارت است از:

در نتیجه…

فروشندگان حرفه ای کاری بیشتر از عمل صرف فروش انجام می دهند و بسته به ساختار و اندازه سازمان ممکن است برخی،همه یا ترکیبی از وظایف فوق را بر عهده داشته باشند.مشاغل فروش در برخی از جزئیات از یکدیگر متمایز هستند.

 

برخی در فروشگاه کار می کنند و برخی دیگر در بازار

عده ای مکرر یک مشتری دائمی دارند و عده ای دیگر همواره مترصد فروش به مجموعه ای از مشتریان یک بار معامله ای

بعضی کالاهای ملموس می فروشند و بعضی خدمات ناملموس

تعدادی به سراسر دنیا سفر می کنند و تعدادی در مکان ثابت هستند

گستره آن چه که در واقع فروشنده حرفه ای انجام می دهد وسیع و از حدود فعالیت های معمولی که فروش را احاطه کرده، فراتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.