دکتر مختارزاده
مارال مختارزاده

مارال مختارزاده

  • کاندید دکتری رشته کسب وکار هوشمند دانشگاه تربیت مدرس
  • پژوهشگر حوزه کارآفرینی و کسب وکار
  • مشاور و مدرس کسب وکار
  • عضو هیئت مشاوران سازمان ملی کارآفرینی ایران
  • عضو بنیاد ملی نخبگان

سوابق تحصیلی

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات ■ گرایش: کسب وکار هوشمند- دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس دولتی
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ■ گرایش: کسب وکار جدید- دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی دولتی
کارشناسی مدیریت بازرگانی ■ موسسه/دانشگاه: دانشگاه الزهرا دولتی –


سوابق کاری

مشاور کسب وکار ■
 شرکت: مرکز مشاوره سازمان مدیریت صنعتی
 شرکت : گروه مهندسین مشاور کاین: مدیر پروژه مشاوره استارتاپی
 شرکت: گروه مشاوران مدیریت آری )همکار تخصصی سازمان مدیریت صنعتی
 شرکت: گروه پژوهشی و صنعتی آریانا


مدیر محصول ■
شرکت : انتشارات آریاناقلم- آغاز همکاری از : تیر 1397 تاکنون
پژوهشگر ■
سازمان/نهاد : سازمان مدیریت صنعتی
آغاز همکاری از : آذر ۱۳۹۹ تاکنون
سازمان/نهاد : معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
آغاز همکاری از : مهر ۱۳۹۶ تا مهر 1397


مدیر محتوا ■
شرکت : گروه پژوهشی و صنعتی آریانا
آغاز همکاری از : تیر ۱۳۹۷ تاکنون


مدرس ■
دانشگاه : دپارتمان MBA/DBA دانشگاه علامه
طباطبایی
دانشگاه علوم تحقیقات در مقطع دکتری
دانشگاه تربیت مدرس: TA در مقطع دکتری
صندوق نوآوری و شکوفایی
انجمن نوآوری و فناوری ایران
مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی
سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
مدرسه حکمرانی هسته ای
مدرسه عالی کسب وکار ماهان
مرکز آموزش های بازرگانی ایران

تحقیقات

هوشمندساز ی گزینش و بکارگیر ی کارکنان بر اساس داده های عملکردی: یک رویکرد تحلیل فردی بر مبنای رویکرد تحلیل افراد ) People Analytics )
ناشر : دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ : در حال انجام
تدوین و توسعه ابزار سنجش برای دستگاه فکری کارآفرینانه )پایان نامه کارشناسی ارشد( ■
ناشر : دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ : دی ۱۳۹۷
معرفی چارچوب مفهومی برای دستگاه فکری کارآفرینانه ■
ناشر : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ : ۱۳۹۷
بررسی نظام ملی نوآوری در ده کشور دنیا و ارائه مدلی برای ایران ■
سازمان : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تاریخ : ۱۳۹۶
بررسی خودروهای خودران و نوآوری های مخرب در مدل های کسب وکار حوزه صنعت حمل ونقل ■
سازمان : دانشگاه دوبلین ایرلند
تاریخ : 1397
بررسی عوامل توانمندساز سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط ■
سازمان : سازمان مدیریت صنعتی
تاریخ : ۱۳۹۸
حکمرانی دانش در سازمان های برنامه محور ■
سازمان مربوطه: وزارت دفاع
تاریخ: 1399


افتخارات


■ عضو بنیاد ملی نخبگان ایران
■ مدرس برتر مدرسه تابستانه انجمن نوآوری و فناوری ایران
■ استعداد درخشان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس
دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد ■
دبیر انجمن علمی برتر در هفتمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی ■
عضو هیئت مشاوران سازمان ملی کارآفرینی ایران