موسسه آموزش عالی ماهان

مهندسي زبان بدن

فهرست مطلب

مهندسي زبان بدن .عناوین اصلی:

      نقش چشم سوم در تمركز بر مذاكرات

       -چگونه احساسات دروني خود را بر بوم نقاشي چهره خود كنترل كنيم

        رمز گشايي رفتار غير كلامي مشتريان

       رازهاي نهفته در زبان بدن جهت برقراري ارتباط موثر

      چگونه باديگران بر سر ميز مذاكره بنشينيم

      رابطه قدرت و موقعيت با زبان بدن

       آيا شناخت زبان بدن مي تواند 55 درصد موفقيت در مذاكرات را بهبود سازد؟

مهندسي زبان بدن

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.