وبینار ویژگی رهبران برای سازمان های یادگیرنده - دکتر بهبهانی
وبینار ویژگی رهبران برای سازمان های یادگیرنده – دکتر بهبهانی

وبینار ویژگی رهبران برای سازمان های یادگیرنده – دکتر بهبهانی

رهبری حلقه ی واسطی بین مدریت و هدایت گری است و هدایتگران آماده هستند که به صحنه بیایند و قادرند تضاد بین جان و خرد را به نحوی ایجاد کنند که تعادل و توازن بین سازمان را در یک فضای پیچیده فراهم کنند.


عموما هدایت گران افرادی هستند که فعالیت های سازمانی را برای همه ی افراد و حتی جامعه معنا دار می-کنند.
نظر به شرایط حال حاضر اقتصادی، ما در یک دوران جدید به سر می بریم چرا که اطلاعات و تجربه و مشارکت جای مفاهیمی نظیز کمیت و کیفیت را گرفته و مبحث جدیدی تحت عنوان کشفیت شکل گرفته است.


و ما از دوران ماقبل مدرن و سنتی وارد دنیایی شدیم که تقسیم کار مدرن به بهترین نحو شکل گرفته است و رفاه نسبی ایجاد شده است.


ما بیش از مدیرانی که کارها را اداره می کنند و مدریتشان معطوف به انجام کارهاست و رهبری که به روابط ارگانیک و قلب افراد اهمیت می¬دهد؛ نیازمند انسان¬هایی هستیم که روح هدایت گری دارند.


ما از دورانی که ناظر و حاضر در فضای تجربه و آزمایش حضور داشتند و در عرصه کمیت و کیفیت فعالیت می¬کردند عبور کرده ایم و وارد دنیای کشف شده ایم.

ویدیو کامل وبینار دکتر بهبهانی

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.