پنجاه و دومین دوره دی بی ای حضوری بیزنس اسکول ماهان آغاز شد

مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد ‎

مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد

پنجاه و دومین دوره دی بی ای حضوری ماهان

این دوره ی دی بی ای هم با این جمله آغاز شد ، دکتر شهنواز ضمن خیرمقدم به ورودی‌های پنجاه و دومین دوره از دی بی ای افزود ؛ دوره ی دی بی ای تحلیلی تر از ام بی ای است و پس از این دوره میتوانید با رویکرد تحلیلی تر به حل مسائل سازمانی خود بپردازید ، یکی از عمده ترین تفاوت های دی بی ای با ام بی ای داشتن پایان نامه است که باید از جنس مسئله یا بیزنس پلن و حل مسئله و خلق مسئله باشد، ‎در پی اچ‌دی تئوری خلق می کنید و در دی بی ای باید با استفاده از تئوری ها، مسائل را درک و نهایتاً حل و فصل نمایید، تمرین ها کمک می کند مهارت برای کسب و کار ایجاد شود ، وقتی دانش تنها تئوری نباشد تازه به مفهوم دانش کاربردی میرسیم.


تفاوت آموزش کاربردی و به طور کلی آموزش عمومی غالب در جامعه چیست ؟ این سوالی بود که آقای دکتر سیاری در شروع سخنرانیشان مطرح کردند ‎پاسخ‌های متعددی از جانب رهجویان مطرح شد و بیشترین درصد پاسخ ها توجه به این نکته بود که عدم کاربردی بودن دانش آکادمیک به صورت عملی رهجویان را به سمت کلاس های کاربردی ام بی ای و دی بی ای بیزنس اسکول ماهان سوق داده بود تا به کارگیری دانش آکادمیک را به صورت کاربردی بتوانند تجربه کنند. در پاسخ به سوال ابتدایی جناب دکتر سیاری ، تمرین محور بودن ماهان را مطرح نمودند و ‎ افزودند: در نتیجه ی تمرین های متوالی می تواند دانش و علم را به دانش علمی کاربردی تبدیل نماید.

در ادامه خانم رنجبر از رهجویان دوره ام بی ای و اکنون دوره ی دی بی ای به کاربردی بودن تمرین ها و حل مسائل در بیزنس اسکول ماهان اشاره کرد و افزود؛ این تمرین ها باعث ایجاد چالش میان ما و محیط و فضای کاری ما شده و در نتیجه آموزش های ماهان توانسته تاثیر مثبتی را در کار و محیط کاری ما ره جویان ایجاد کند.

همچنین در ادامه ی مباحث شکل گرفته مراسم شروع دوره ، خانم دکتر شهنواز از تغییرات اساسی مثبت در ۱۴۰۰ ماهان خبر داد و افزود ؛ تمارین کاربردی در ابتدای دوره ها مطرح خواهد شد و تفکر چلنجی و به چالش کشیدن توانایی ها و استعدادهای دانشجویان اولویت ما در دوره ها خواهد بود . ‎همچنین معاون آموزش بیزنس اسکول ماهان در ادامه گفت :عارضه یابی سازمانی مهم‌ترین بخش آموزش رهجویان خواهد بود به این ترتیب که هر شخص شرکت کننده چالش های سازمانی خود را مطرح کرده و توسط سایر رهجویان تحلیل و راهکار ارائه خواهد شد

خانم دکتر شهنواز از تغییرات اساسی مثبت در ۱۴۰۰ ماهان

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب