کانون ارزیابی

برگزاری کانون ارزیابی ویژه نهمین دوره رهبری کسب و کار ماهان

فهرست مطلب

مدرسه رهبری ماهان در تلاش است که شروع دوره رهبری را با کانون ارزیابی دانش پذیران شروع کند. طبق نظر متولیان این ارزیابی که جناب آقای دکتر صانعی و جناب آقای دکتر پیدایی هستند، قرار است ۱۵ عدد از شایستگی‌های کسب و کار‌های دانشپذیران و وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف آن‌ها بررسی شود تا بعد از سفر یکساله دوره رهبری مشخص شود که آورده‌ی این کانون ارزیابی برای دانشپذیران چه بوده و آیا به وضعیت مطلوب مورد نظر خود رسیده‌اند و در ادامه مسیر درستی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. طی این تصمیم در تاریخ 1400/9/24 برای دانشپذیران کد نهم دوره رهبری کانون ارزیابی در دو گروه 6 نفره در ساعتهای 12-8 و 5-13 برگزار شد.

در این کارگاه توجه اساتید به ارزیابی و سنجش 15 اصل شایستگی بود:

 1.  تصمیم‌گیری و حل مساله

 2.  تفکر انتقادی

 3.  کار تیمی

 4.  رهبری اثربخش

 5.  هوش کسب و کار

 6.  مدیریت عملکرد(نظارت و ارزیابی)

 7.  برنامه‌ریزی و سازماندهی

 8.  مدیریت بحران

 9.  مدیریت منابع انسانی

 10.  مشتری مداری

 11.  خلاقیت و نوآوری

 12. میل به یادگیری و پیشرفت

 13. اخلاق حرفه‌ای

 14. مشارکت فعال و اثربخش

 15. ارتباطات اثربخش

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.