کانون ارزیابی

برگزاری کانون ارزیابی ویژه نهمین دوره رهبری کسب و کار ماهان

مدرسه رهبری ماهان در تلاش است که شروع دوره رهبری را با کانون ارزیابی دانش پذیران شروع کند. طبق نظر متولیان این ارزیابی که جناب آقای دکتر صانعی و جناب آقای دکتر پیدایی هستند، قرار است ۱۵ عدد از شایستگی‌های کسب و کار‌های دانشپذیران و وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف آن‌ها بررسی شود تا بعد از سفر یکساله دوره رهبری مشخص شود که آورده‌ی این کانون ارزیابی برای دانشپذیران چه بوده و آیا به وضعیت مطلوب مورد نظر خود رسیده‌اند و در ادامه مسیر درستی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. طی این تصمیم در تاریخ 1400/9/24 برای دانشپذیران کد نهم دوره رهبری کانون ارزیابی در دو گروه 6 نفره در ساعتهای 12-8 و 5-13 برگزار شد.

در این کارگاه توجه اساتید به ارزیابی و سنجش 15 اصل شایستگی بود:

 1.  تصمیم‌گیری و حل مساله

 2.  تفکر انتقادی

 3.  کار تیمی

 4.  رهبری اثربخش

 5.  هوش کسب و کار

 6.  مدیریت عملکرد(نظارت و ارزیابی)

 7.  برنامه‌ریزی و سازماندهی

 8.  مدیریت بحران

 9.  مدیریت منابع انسانی

 10.  مشتری مداری

 11.  خلاقیت و نوآوری

 12. میل به یادگیری و پیشرفت

 13. اخلاق حرفه‌ای

 14. مشارکت فعال و اثربخش

 15. ارتباطات اثربخش

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب