راه ناهموار کارآفرینی در ایران از نگاه رئیس کانون کارآفرینی استان تهران

کسب جایزه ویژه همایش بین المللی مدیریت عالی کسب و کار برای مدیریت موسسه آفریقا

کسب جایزه ویژه همایش بین المللی مدیریت عالی کسب و کار برای مدیریت موسسه آفریقا
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.