گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت

فهرست مطلب

گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت
سخنرانی استاد جمال قمری در همایش MBA ماهان
سخنرانی دکتر مجید سیاری در همایش MBA ماهان
سخنرانی استاد درایتون برد در همایش MBA ماهان
گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت
استاد علی اکبر فرهنگی در کنار مهندس حسابی در همایش MBA ماهان
همایش MBA ماهان در مرکز همایشهای صدا وسیما
گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت
اهدای سردیس و هدایا به مدیران موفق در همایش MBA ماهان
گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت
سخنرانی استاد درایتون برد در همایش MBA ماهان
گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت
تجلیل از چهره های ماندگار علم مدیریت در همایش MBA ماهان
گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت
اعطای مدرک MBA افتخاری به کارآفرین موفق ایرانی ، آقای احد عظیم زاده در همایش MBA ماهان
گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت
سخنرانی استاد محمدرضا شعبانعلی در همایش MBA ماهان
گزارشی تصویری از بزرگترین همایش MBA ، DBA ماهان با حضور نامدارن مدیریت
اجرای تئاتر (بازی مدیریتی) در همایش MBA ماهان

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.