گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان

گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان

گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
پرسنل جذب:خانم مهندس بشارت و خانم سلطانیان
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
خانواده ماهان تبریز به همراه مهندس یوشعی(معاون مالی سابق شرکت ماشین آلات تراکتورسازی)-مهندس احمدی سرپرست بیمه نوین استان آذربایجان شرقی-دکتر ساعی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز - مهندس قاسم زاده مدیر هامل شرکت کولاک شرق
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای دکترآجودان زاده مدیرکلینیک ها و بیمارستانهای علوم پزشکی تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقایان دکترقدس سرپرست بیمه رازی شمال غرب-مهندس احمدی سرپرست بیمه پاسارگاد آذربایجان شرقی-دکتر بهرا شهردار منطقه یک تبریز- دکتر ساعی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
دکترآجودان زاده رییس بیمارستانها و کلینیک های تخصصی دان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای دکترآجودان زاده رییس بیمارستانها و کلینیک های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای دکترعابدزاده عضومحترم شورای اسلامی کلان شهر تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای دکترعابدزاده عضو شورای شهر تبریزوآقای مهندس صادقزاده رییس محترم خانه کارگر تشکیلات تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقایان دکترقلی پور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان - مهندس فتحی معاون مدیر کل اداره کل کار و تعاون -مهندس صادق زاده رییس خانه گارکر تشکیلات تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای مهندس عبدحافظ رییس اداره تعاون کارواموراجتماعی شهرستان تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای مهندس عبد حافظ رییس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای مهندس آخوندزاده مدیر منطقه شمال غرب صندوق مهر امام رضا(ع) استان آذربایجان شرقی و همکاران
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای مهندس حاجی زاده عضو شورای اسلامی کلان شهر تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای مهندس خسروشاهی از عضو هیات مدیره انبوه سازان استان
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقایان مهندس شکیبایی مدیرعامل شرکت تجارت کولاک - دکتر ناجی قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت بلیرینگ سازی ایران – مهندس خسروشاهی عضو هیات مدیره - دکتر ساعی عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقایان مهندس فتحی و مهندس صادقزاده
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
مهندس فتحی معاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی – مهندس صادق زاده رییس خانه کارگر تشکیلات تبریز- دکتر قلی پور مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای مهندس عبد حافظ رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
آقای مهندس فتحی معاون اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان و مهندس صادق زاده رییس خانه کارگر تشکیلات تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
دکتر عابد زاده عضو شورای اسلامی کلان شهرتبریز-مهندس واعظ موسوی معاون بازرگانی شرکت ماشین سازی تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
مهندس شکیبایی مدیرعامل شرکت تجارت کولاک - دکتر ناجی قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت بلیرینگ سازی ایران – مهندس خسروشاهی از پتروشیمی تبریز- دکتر ساعی عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تبریز
گزارش افتتاحیه مرکز تبریز ماهان
دکتر قدس سرپرست بیمه نوین شمال غرب- آقای مهندس یوشعی معاون معاونت مالی ماشین آلات تراکتورسازی تبریز
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.