یک فنجان چای با طعم تجربه

مراسم دورهمی با عنوان یک فنجان چای با طعم تجربه در مدرسه عالی کسب و کار ماهان در سالن سمینار مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار گردیده است.

هدف از این مراسم انتقال تجربه کارآفرینان موفق و بزرگان کسب و کار ایران و بهره مندی از علوم و شیوه های این بزرگان می باشد.