اساتید دپارتمان مدیر عاملی

دکتر احمد نظری مهرابی

دکتر احمد نظری مهرابی

 دکتری مدیریت گرایش بازاریابی استراتژیک از دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران سوابق

دکتر علی اکبر جعفری

دکتر علی اکبر جعفری

سوابق حرفه‌ای دکتر جعفری  کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی  مدیریت آموزشگاه، سازمان

دکتر حسین شیرازی

دکتر حسین شیرازی

 دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی   کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

آقای عرفان اله وردی

آقای عرفان اله وردی

 دکترای مدیریت کسب و کار – استراتژی سوابق تحصیلی آقای عرفان اله وردی  کارشناس حسابداری

رضا کرد

رضا کرد

سوابق تحصیلی دکترای مدیریت کسب و کار – DBA گرایش : Digital Transformation محل :

لیلا فنایی

دکتر لیلا فنایی

سوابق تحصیلی خانم لیلا فنایی مرحمت  دکتری از دانشگاه تهران رشته مدیریت کارآفرینی سازمانی  کارشناسی

دکتر امید هاشمی

دکتر امید هاشمی

 دکتری مهندسی فاکتورهای انسانی در سازمان ( زیر گروه مدیریت منابع انسانی ) از دانشگاه

dr.isakhani

دکتر احمد عیسی خانی

 دکتری تخصصی مدیریت رفتاری  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی سوابق حرفه‌ای دکتر عیسی خانی  داراي بيش