اساتید دوره جامع مدیر فروش حرفه ای

دکتر مولایی

دکتر نوید ملایی

 دکتری تخصصی مدیریت، گرایش تولید و عملیات  کارشناسی ارشد MBA، گرایش استراتژی سوابق حرفه‌ای دکتر

استاد محمد صبور

استاد محمد صبور

 گواهینامه پایان دوره پیشرفته کوچینگ؛ انجمن جهانی کوچینگ اروپا ICI  گواهینامه پایان کارگاه آموزشی مدیریت

آقای مجتبی شیخ علی

آقای مجتبی شیخ علی

 مهندسی صنایع (گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم) سوابق حرفه‌ای آقای شیخ علی  موسس و مدیر

سعید کیان مهر

آقای سعید کیان مهر

دكتري مديريت كسب وكار دانشگاه آزاد واحد قزوین سوابق تحصیلی آقای سعید کیان مهر  دكتري

حمید سرسختی

آقای حمید سرسختی

سوابق تحصیلی آقای حمید سرسختی  MBA گرایش بازاریابی از مدرسه عالی کسب و کار ماهان

آقای نوید اباذری

آقای نوید اباذری

 کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سوابق تحصیلی آقای نوید اباذری  کارشناسی مهندسی

آقای عرفان اله وردی

آقای عرفان اله وردی

 دکترای مدیریت کسب و کار – استراتژی سوابق تحصیلی آقای عرفان اله وردی  کارشناس حسابداری

مجید مجیدی

آقای مجید مجیدی

 کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک از دانشگاه نور طوبی تهران سوابق تحصیلی آقای مجید مجیدی

داریوش سنقری

آقای داریوش سنقری

سوابق تحصیلی آقای داریوش سنقری  دکتری DBA از موسسه مدیریتی بهار  کارشناسی ارشد MBA از

بهروز خدابخشی

آقای بهروز خدابخشی

سوابق تحصیلی آقای بهروز خدابخشی  کارشناسی رشته تحصیلی طراحی داخلی دانشگاه آزاد تهران سمت های

دکتر نادر غریب نواز

دکتر نادر غریب نواز

 دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی سوابق