پیرو برگزاری مراسم با شکوه 100 برند برتر کشور در سال 94 که در شامگاه پنج شنبه 20 اسفند با جمعی از مدیران و کارآفرینان کشور و منتخبین در سالن همایش های صدا و سیمای تهران برگزار شد، بسیاری از پیشکسوتان حوزه ی برند در دنیای بین الملل به ایراد سخنرانی پرداختند که از آن میان می توان اشاره داشت به سخنرانی جناب آقای دکتر عظیم فضلی پور عضو جامعه ی کارآفرینان و پیشتاز در عرصه ی برند، که به ایراد کلام تاثیر برانگیزی درباره ی برندهای ایرانی و جایگاه این عناوین در حوزه ی بین الملل پرداختند. گفتنی است ایشان نخستین فرد ایرانی هستند که اولین برند ایرانی را در کشور سوئیس به ثبت رساندند. پس از سخنرانی جناب دکتر فضلی پور در خصوص هویت اسطوره های ایرانی ثبت شده توسط دیگر کشورها و تعلل تاسف بار ثبت های جهانی بسیاری از دانشمندان و اسطوره های علم و معرفت ایرانی در کشورهایی مثل آذربایجان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان،عراق و ازبکستان که به طور مختصر می توان از شخصیت های علم و ادب ایرانی مانند مولانا، ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی نام برد جناب آقای دکتر حبیبی فر از پیشکسوتان حوزه ی برندینگ در بین الملل به ایراد سخنرانی درباره ی افول برندهای ایرانی و عدم پرداخت به این حوزه از سوی مقامات پرداختند. در ادامه مراسم باشکوه تقدیر از 100 برند برتر با اجرای جناب آقای حسینیان و توسط جناب آقای دکتر فضلی پور و جناب آقای دکتر پور طالبی برگزار شد که International Mahan Business School به ریاست برادران سیاری مفتخر به کسب تندیس برترین برند آموزشی و فرهنگی کشور گردید. در این مراسم با شکوه مدیر توسعه بین الملل ماهان ،سرکار خانم مهندس نینا کیا به نیابت از ریاست ماهان این تندیس را دریافت نمودند. گفتنی است در سال 1388 نیز مدرسه عالی کسب و کار ماهان در مراسم بسیار باشکوهی در دومین جشنواره یکصد برند برتر ایران به عنوان برند برتر ایرانی در حوزه آموزش مورد تقدیر و تجلیل قرارگرفت .

International Mahan Business School جزو 100 برند برتر ایرانی شد

پیرو برگزاری مراسم با شکوه 100 برند برتر کشور در سال 94 که در شامگاه پنج شنبه 20 اسفند با جمعی از مدیران و کارآفرینان کشور و منتخبین در سالن همایش های صدا و سیمای تهران برگزار شد، بسیاری از پیشکسوتان حوزه ی برند در دنیای بین الملل به ایراد سخنرانی پرداختند که از آن میان می توان اشاره داشت به سخنرانی جناب آقای دکتر عظیم فضلی پور عضو جامعه ی کارآفرینان و پیشتاز در عرصه ی برند، که به ایراد کلام تاثیر برانگیزی درباره ی برندهای ایرانی و جایگاه این عناوین در حوزه ی بین الملل پرداختند. گفتنی است ایشان نخستین فرد ایرانی هستند که اولین برند ایرانی را در کشور سوئیس به ثبت رساندند. پس از سخنرانی جناب دکتر فضلی پور در خصوص هویت اسطوره های ایرانی ثبت شده توسط دیگر کشورها و تعلل تاسف بار ثبت های جهانی بسیاری از دانشمندان و اسطوره های علم و معرفت ایرانی در کشورهایی مثل آذربایجان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان،عراق و ازبکستان که به طور مختصر می توان از شخصیت های علم و ادب ایرانی مانند مولانا، ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی نام برد جناب آقای دکتر حبیبی فر از پیشکسوتان حوزه ی برندینگ در بین الملل به ایراد سخنرانی درباره ی افول برندهای ایرانی و عدم پرداخت به این حوزه از سوی مقامات پرداختند. در ادامه مراسم باشکوه تقدیر از 100 برند برتر با اجرای جناب آقای حسینیان و توسط جناب آقای دکتر فضلی پور و جناب آقای دکتر پور طالبی برگزار شد که International Mahan Business School به ریاست برادران سیاری مفتخر به کسب تندیس برترین برند آموزشی و فرهنگی کشور گردید. در این مراسم با شکوه مدیر توسعه بین الملل ماهان ،سرکار خانم مهندس نینا کیا به نیابت از ریاست ماهان این تندیس را دریافت نمودند. گفتنی است در سال 1388 نیز مدرسه عالی کسب و کار ماهان در مراسم بسیار باشکوهی در دومین جشنواره یکصد برند برتر ایران به عنوان برند برتر ایرانی در حوزه آموزش مورد تقدیر و تجلیل قرارگرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطلب