ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
ویژه برنامه نگرش ماهان
برنامه اینترنتی نگرش – فروردین 1401-پنل دوم

برنامه اینترنتی نگرش – فروردین 1401-پنل دوم

ویژه برنامه نگرش ماهان

بخش دوم : 

شروع برنامه ساعت 20:41 تا ساعت 21:50

  • دکتر سرزعیم
  • دکتر شهداد شعبانی
  • سرکار خانم دکتر فنایی