دوره جامع و تخصصی مدیریت منابع انسانی

در عصر حاضر هیچ سازمانی بدون توجه به منابع انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. مدیریت منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید.
امروزه سازمانهایی که به کارکنان خود به دید سرمایه می نگرند می توانند در مسیر توسعه و رشد پایدار قرار گیرند .
جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان جهت احساس رضایت ، امنیت و انگیزش از اهداف مدیریت منابع انسانی می باشد .

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان یک دوره کاملا کاربردی و مهارتی است ویژه مدیران عامل ، صاحبین کسب و کارها ، مدیران ارشد و میانی .

طول مدت دوره : 147 ساعت
در حال حاضر این دوره برگزار نمی گردد.
ظرفیت : 18 نفر

اهداف کلی یادگیری دوره جامع مدیریت منابع انسانی

دوره جامع پرورش متخصص منابع انسانی

مزایای دوره جامع و تخصصی مدیر منابع انسانی

پیرامون دوره جامع منابع انسانی

سرفصل های دوره جامع و تخصصی مدیریت منابع انسانی

مجموع طول مدت دوره : 147 ساعت

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره