دوره‌های آموزشی سازمانی

Organizational Courses

هر سازمانی، برای ارتقا سطح کارایی، می‌بایست آموزش کارمندان را به گونه‌ای طراحی کند که کارمندان با سپری کردن حداقل سرانه ساعت آموزش، به مهارت‌ها و نگرش مناسبی نسبت به جایگاه شغلی خودشان دست یابند. مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان با طراحی و اجرای دوره‌های سازمانی برای ارتقا سطح علمی و مهارتی شرکت‌ها گام بزرگی در این راستا برداشته است. شما می‌توانید به فراخور نیازهای آموزشی سازمان خود از این خدمات بهره‌مند شوید.

افتخار همراهی و برگزاری دوره‌های سازمانی

لیست زیر تنها تعدادی از کسب‌وکارهایی هستند که برای آموزش مدیران و کارکنان خود، به ماهان اعتماد کرده‌اند.

مزایای دوره‌های سازمانی ماهان

برخی از دوره‌های برگزار شده

پخش ویدیو

فرایند طراحی و برگزاری دوره‌های سازمانی

فرآیند طراحی و برگزاری دوره‌های سازمانی مطابق مراحل زیر است.

دوره های قابل برگزاری در سازمان ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز

دوره های قابل برگزاری در سازمان ها

به مدت 12 ساعت شامل سرفصل های :

 • ارتباط چیست
 • فرآیند ارتباط
 • فاکتور های مهم ارتباط موثر
 • تکنیک های ارتباط موثر

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تعریف کوچینگ
 • مزایای کوچینگ
 • شناسایی فرصتهای کوچینگ
 • فرایند کوچینگ
 • مشاهده
 • ارتباط موثر
 • خوب گوش کردن
 • مهارت پرسشگری
 • بازخورد دادن

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تعریف و اهمیت کار تیمی
 • بررسی تفاوت گروه و تیم، کار تیمی و کار گروهی از نظر مفهومی
 • تیم سازی و نحوه صحیﺢ تشکیل تیم 
 • شخصیت شناسی و روانشناسی افراد تیم  
 • تفکر تیمی و اراﺋه راهکارهایی برای تمرین در این خصوص 
 • بررسی فنون تصمیمگیری و برنامه ریزی تیم
 • مدیریت تعارضات تیمی 
 • بررسی الگوهای موفق تیم های سازمانی و انسانی  
 • جایگاه رهبری در تیم

به مدت 16 ساعت شامل سرفصل های :

 • رفتار شناسی فروشنده، ارتباط موثر
 • متقاعدسازی،چانه زنی، مدیریت اعتراضات
 • مدیریت نیروهای فروش و سیستم های انگیزشی
 • انواع سازمان و انواع فروش

به مدت 16 ساعت شامل سرفصل های :

 • شناخت استراتژی و تدوین چشم انداز و بیانیه ماموریت
 • محیط شناسی و هوش استراتژیک
 • آشنایی با سطوح سازمانی استقرار استراتژی
 • ارزیابی متوازن/ بررسی موردی

 شامل سرفصل های :

 • مبانی رفتار و شخصیت
 • مبانی ادراک و خطاهای ارتباطی
 • مبانی انگیزش کارکنان
 • مبانی تعارض
 •  استاندارد رفتار سازمانی و ارزش های سازمان(اصلاح ذهنیت های غلط ،ایجاد قوانین منعطف و حذف قوانین سخت گیرانه با رویکرد منابع انسانی)

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تعاریف و تئوری های سازمان و مدیریت
 • اصول ومبانی برنامه ریزی
 • اصول و مبانی هماهنگی
 • اصول و مبانی نظارت و کنترل

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تدوين اركان جهت ساز ( چشم انداز ، بيانيه ماموريت ؛ ارزش ها ؛ اهداف استراتژیک )
 • درک و تحلیل سطوح استراتژيك در سازمان : سطح سازمان / سطح كسب و كار/ سطح وظيفه اي
 • تحليل محيط بیرونی کلان ( PESTEL)
 • تحلیل محیط صنعت ( 5Fp)
 • تحليل محيط درونی- منابع و توانمندی ها (VRIO- 7S)
 • تحليل عوامل كليدي موفقيت ( KSF)
 • موقعیت یابی استراتژيك (SWOT/IE)
 • ارائه دسته بندی استراتژی ها
 • انتخاب استراتژی های برتر

به مدت 8 ساعت شامل :

مسئله یابی و تصمیم گیری مهارت هایی آموختنی اند و هراندازه افراد در این زمینه از دانش و تجربة بیشتری برخوردار باشند، به نتایج قابل اعتمادتری دست خواهند یافت.

 • در بخش اول به مسئله مفاهیم کلیدی و فرایند مسئله یابی و در نهایت، موانع، چالشها و رهیافت های مسئله یابی پرداخته میشود.
 • در بخش دوم، به تصمیم گیری پرداخته خواهد شد که در آن مفاهیم کلیدی، فرایند و چالش های تصمیم گیری و نیز به فنون کمی و کیفی تصمیم گیری می پردازیم.
 • این دو بخش در کنار یکدیگر، ضمن ایجاد دانشی منسجم، امکان تمرین فنون مسئله یابی و تصمیم گیری را فراهم می کند

به مدت 24 ساعت شامل سرفصل های :

 • تعریف مدیریت منابع انسانی و نقش شیوه مدیریت منابع انسانی در پیش برد اهداف سازمان
 • آشنایی با فرآیند و تکنیک های مصاحبه و جذب
 • مسیر شغلی
 • تیم سازی و کار تیمی
 • مدیریت تعارض،انگیزش
 • توسعه و بهسازی سرمایه های انسانی
 • مدیریت استعداد و جانشین پروری
 • برنامه توسعه فردی و بهبود عملکرد
 • نگهداشت موثر سرمایه های انسانی و افزایش ماندگاری
 • تحلیل و توسعه شایستگی های سرمایه های انسانی

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • بررسی ارزش‌ها و اولویت‌ها
 • اصول بنیادین موفقیت
 • بررسی چرخه زندگی
 • مدیریت زمان
 • هدفگذاری و برنامه ریزی
 • ماتریس برنامه ریزی و اجرا
 • بررسی کارکردهای هوش هیجانی در موفقیت

به مدت 16 ساعت شامل سرفصل های :

 • مدل کسب و کار
 • بوم کسب و کار
 • هدف گذاری فروش
 • پیش بینی فروش
 • تحلیل بازار

به مدت 16 ساعت شامل سرفصل های :

 • مقدمه و بیان چارچوب دوره
 • بیان اصول کلیدی در مذاکرات کسب و کار
 • معرفی ارکان مذاکرات در کسب و کار
 • هدف گذاری در مذاکرات کسب و کار و همسوسازی
 • چک‌لیست مذاکرات و نحوه تهیه آن
 •  نقش‌های کلیدی در مذاکرات و نحوه تخصیص نقش به افراد در تیم مذاکره
 • انواع مذاکرات باتوجه‌به شیوه‌های رفتاری و انتخاب قبل مذاکره
 • بیان تکنیک های کلیدی مذاکره
 •  ZOPA و BATNA در مذاکرات
 •  تشریح ارتباطات کلامی و غیرکلامی و بیان انواع هریک با مثال های مربوطه
 • جمع بندی و پاسخ به سوالات احتمالی

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تفاوت رهبر, مدیر, رئیس وسرپرست
 • برنامه ریزی
 • سازمان دهی
 • کنترل
 • مهارت رهبری تیم
 • سبک های رهبری
 • تفویض اختیار در سازمان
 • حل مساله
 • سندرم های مدیریتی در تفویض اختیار
 • تصمیم گیری

به مدت 24 ساعت شامل سرفصل های :

 • برنامه ریزی استراتژیک عملیاتی نیروی انسانی
 • کارمند یابی جذب و استخدام
 • جبران خدمت (حقوق و دستمزد، اقدامات انگیزشی)
 • ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
 • آموزش ، توسعه و توانمند سازی منابع انسانی

به مدت 12 ساعت شامل سرفصل های :

 • ویژگی های کلیدی هفت گانه رهبری
 • مهارت های کلیدی هفت گانه رهبری
 • فعالیت های هفت گانه رهبری
 • رهبری تیم و کسب و کار
 • ویژگی های تیم های برنده

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • مدیریت عملکرد
 • تعریف و فرآیند ارزیابی عملکرد
 • تعریف حقوق و دستمزد و تئوریهای مربوط به آن،
 • تبیین اجرای ماده 41 قانون کار
 • اهداف نظام پاداش و ویژگیهای آن
 • انواع پاداش
 • ارائه تمرین و مطالعه موردی از مباحث مطروحه

به مدت 24 ساعت شامل سرفصل های : 

 • مفاهیم اساسی حسابداری
 • اسناد و دفاتر قانونی و مالی
 •  عناصر صورت‌های مالی
 • تحلیل صورت‌های مالی
 • تحلیل نسبت‌های مالی
 • تعیین نقطه سربه‌سر
 • اهرم عملیاتی کسب و کار
 • مدل‌های ‌تصمیم‌گیری مالی
 • تحلیل تصمیم‌گیری مالی

 

به مدت 8 ساعت شامل سرفصل های :

 • تبیین مبانی تعارض
 • چالشهای تعارض در سازمان و سطوح تعارض سازمان
 • سناریوهای تعارض و مدیریت تعارض
 • مفهوم استرس، مراحل و عالئم استرس
 • عوامل ایجادکننده و شیوه های مقابله با استرس

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید