فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

دوره های سازمانی

Organization Courses

هر سازمانی، برای ارتقاء سطح کارایی، می بایست آموزش کارمندان را به گونه ای طراحی نماید که کارمندان با سپری کردن حداقل سرانه ساعت آموزش، به مهارت ها و نگرش مناسبی نسبت به جایگاه شغلی خودشان دست یابند.

مدرسه کسب و کار ماهان با طراحی و اجرای دوره های سازمانی برای ارتقاء سطح علمی و مهارتی شرکت ها گام بزرگی برداشته است.

شما میتوانید به فراخور نیازهای آموزشی خود از این خدمات بهره مند شوید.

مزایای دوره های سازمانی ماهان

فرآیند آموزش دوره های سازمانی

افتخار همراهی این دوره