فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی و شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

دوره مذاکره

Negotiation Course

می دانیم که یکی از نقش های مدیر در سازمان ، نقش مذاکره است، بنابراین موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاکره است.

برای تبدیل شدن به یک مذاکره کننده موفق و حرفه ای، راهکارها، اصول و تکنیک های مختلفی وجود دارد که بایستی آنها را بیاموزیم.

با دام ها و تله های مذاکره آشنا شویم و در مذاکره گرفتار دام ها نشویم .

طول مدت دوره : 90 ساعت

شروع آخرین دوره : درحال ثبت نام

ظرفیت : 20 نفر

افراد هدف دوره مذاکره

مدیران ، کارشناسان ارشد سازمانها و مذاکره کنندگان سازمانی

هدف دوره مذاکره

آشنایی با اصول و مفاهیم و تکنیک ها و قواعد مذاکره و بکارگیری آن در محیط کسب و کار و سازمان

سرفصل‌های دوره مذاکره حرفه ای

شروع دوره - نقشه راه و آشنایی با اصول و فنون مذاکره - 6 ساعت
 • جلسه معارفه
 • آشنایی با سر فصلها
 • توضیحات کلی در مورد مذاکره
مهارتهای ارتباطی - 6 ساعت
 • تاثیر اولیه
 • تعریف ارتباطات
 • انواع ارتباطات
 • شنیدن فعال
 • پرسشگری موثر
زبان بدن و حالات چهره - 6 ساعت
 • شناخت ارتباطات غیر کلامی
 • طرز ایستادن / طرز نشستن / دست دادن 
 • تحلیل اجزا بدن در مذاکره
اتیکت و اخلاق حرفه ای در مذاکره - 6 ساعت
 • آداب حضور در میز مذاکره
 • رفتار حرفه ای
 • اخلاق حرفه ای
فن بیان و سخنوری - 6 ساعت
 • اهمیت لحن در مذاکره
 • آداب سخنوری
 • صدا سازیش
 • تاثیر صدا و بیان
 • مراحل فن بیان تاثیر گذار
تیپ شناسی در مذاکره ( DISK ) - 9 ساعت
 • DISK
 • تعریف هرکدام از مدلهای DISK
 • MBTI  –   ( استاد هورداد )
استراتژی ها ، تکنیک ها و دام های مذاکره - 18 ساعت
 • تعریف مذاکره
 • انواع مذاکره
 • چک لیست
 • برد – برد
 • امتیاز دهی
 • بلوف و مغلطه های پرکاربرد
 • مذاکره با غولها
 • ابزار قدرت در مذاکره
جعبه ابزار مذاکره - 6 ساعت
 • نقطه بالا
 • نقطه هدف
 • batna
 • zopa
 • نقطه ترک مذاکره
 • تعریف تعارض
 • انواع تعارض
 • عوامل سازنده و مخرب در تعارض
متقاعدسازی - 6 ساعت
 • اصول بله گرفتن در مذاکره
 • روشهای متقاعد سازی
نظریه بازی ها در مذاکره - 12 ساعت
 • بازیهای مذاکره
 • مافیا و …
آشنایی با مسائل حقوقی در مذاکرات تجاری - 6 ساعت
 • نکات مهم در قراردادها
 • نکات حقوقی در قراردادها