فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

دوره خود رهبری

Self Leadership

چرا خود رهبری؟

همه ما یک نبرد داخلی مداوم داریم. این جنگ بین خود بالقوه ما و خود مخرب ما است. موفقیت ما در کار و زندگی بسته به این است چگونه از این نبرد بیرون می آییم.

آیا نباید پیش از آنکه بخواهیم سازمان یا افراد خود را رهبری کنیم، بتوانیم خود را رهبری کنیم؟

طول مدت دوره : 100 ساعت

در حال حاضر این دوره برگزار نمیگردد

ظرفیت : 15 نفر

دوره خود رهبری
هفت منزل سفر خود رهبری

خود رهبری یک سفر است و این سفر هفت منزل دارد.سفری از کشف درون تا تسلط بر خویشتن.

شما چه کسی هستید؟ دارای چه شخصیتی هستید؟ چگونه رفتار میکنید؟

تشخیص پروفایل بینش رهبری:

بینش رهبری اولین قدم در مسیر خود رهبری است. بینش رهبری یک دعوت است به آرامش و یافتن خود واقعی ما و در نهایت بهترین خود بودن در نقش یک رهبر.

ایجاد یک دیدگاه از شخص و رهبری که می‌خواهید باشید.

هویت فردی:

کمال هر موجود به فعلیت رسیدن استعدادهای خاصی است که دستگاه آفرینش در آن به ودیعه گذاشته است و شناخت کمال هر موجود امکان پذیر نیست مگر آنکه ماهیت و حقیقت آن موجود را بشناسیم.

هسته اصلی خود رهبری درک درستی از هویت خویش است، هویتی که احساسات، عقاید، نگرش ها و رفتار ما را شکل می‌دهد.

امروزه رهبران برای تحقق تمامیت خویش نیاز به رشد و توسعه شخصی خود، چه به صورت افقی، چه به صورت عمودی دارند. هم توسعه شخصی هم خود توسعه ای با رشد یا گسترش روبرو هستند. با این حال آن‌ها دو رویکرد متفاوت برای زندگی هستند. توسعه شخصی یک دیدگاه افقی و خود توسعه ای یک دیدگاه عمودی است.

به سمت آینده مورد نظر خود حرکت کنید و از خود الهام و انگیزه بگیرید.

محیط های پیچیده و نا امن و متغیر نیازمند رهبرانی است که بتوانند رفتارها و سیستم شناختی خود را منطبق با پیچیدگی ها تنظیم نمایند. آموزش های سنتی رهبری دیگر پاسخگوی پرورش چنین رهبرانی نیست.

بر خود آگاه شوید!

هر لحظه آگاهی شما دنیایی را که در آن زندگی می‌کنید خلق می‌کند.

خودآگاهی یکی از ویژگی های بارز یک رهبر بزرگ است. خودآگاهی ظرفیت رهبران را برای ارزیابی صادقانه اعتقادات خود و تاثیرگذاری بر دیگران نشان می‌دهد.

چگونه می‌توان گفتگوی درونی را که همه ما روزانه تجربه می‌کنیم مدیریت کرد؟

آگاهی بر گفتگوهای درونی و پیاده سازی استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای بهبود آن، منجر به سلامت عاطفی، مدیریت استرس، افزایش عملکرد و در نهایت بهزیستی روانی و جسمی ما خواهد شد.

چگونه سرانجام در نبرد بین خود بالقوه و خود مخرب پیروز شویم؟

چرا تسلط بر خویشتن؟

همه ما این توانایی را داریم که رهبران خود باشیم. ما در واقع فقط بخشی از آنچه ممکن است را زندگی می‌کنیم.

تسلط شخصی فرآیند زندگی و کار هدفمند به سمت یک بینش، همسو با ارزش‌های فرد و در حالت یادگیری مداوم درباره خود و واقعیتی است که فرد در آن وجود دارد.

تسلط شخصی و خود رهبری را می‌توان مترادف دانست.

دوره خود رهبری