ماهان
احمد عیسی خانی

احمد عیسی خانی

دوره MBA
کوردینیتور

سوابق تحصیلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • دکتری تخصصی مدیریت رفتاری
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

معرفی استاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمت‌های آموزشی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • عضو هیئت داوری مجلات علمی- پژوهشی:مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

 • عضو هیئت داوری پژوهشنامه مدیریت تحول، دانشگاه فردوسی مشهد

 • عضو هیئت داوری پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین (ع) عضو هیئت داوری International Journal of Business and Marketing Journal of Management Development

 • عضو هیئت داوری Journal of Organizational Change Management

فعالیت‌های حرفه‌ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • داراي بيش از 16 سال سابقه اجرايي و مديريتي در حوزه مهندسی سازمان و مديريت منابع انساني در شركت‌های بزرگ صنعتی

 • بيش از هفت سال سابقه مشاوره در حوزه مديريت منابع انساني در شركت‌هاي صنعتي، هلدينگي و سرمايه‌گذاري

 • بيش از هفت سال سابقه همكاري مستمر با سازمان مديريت فرا و سازمان فرهنگي فرا

 • سرارزياب جايزه استاندارد 34000 منابع انساني، دانشكده مديريت دانشگاه تهران

 • سردبير ماهنامه گزيده مديريت

 • عضو انجمن مدیریت دولتی ایران

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.