ماهان

بابک ضيا

کوردینیتور

سوابق تحصیلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • دکتری مدیریت کارآفرینی University Putra Malaysia (UPM) دانشگاه دولتی پوترا

معرفی استاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمت‌های آموزشی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مبانی کارآفرینی وکارآفرینی سازمانی،توسعه محصول، تجارت الکترونیک دانشگاه دولتی پوترا مالزی (UPM) دانشکده مدیریت وکارآفرینی از سال 2008
 • سمینار در مسائل کارآفرینی – دانشگاه دولتی پوترا مالزی (UPM) دانشکده مدیریت
 • روش تحقیق پیشرفته دانشگاه یزد – دانشکده مدیریت – گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی از سال 1390
 • آمار1و 2، تحقیق در عملیات 1و 2، تجزیه و تحلیل سیستم ها،روش تحقیق، تئوری های دانشگاه یزد – دانشکده مدیریت – گروه مدیریت صنعتی وبازرگانی از سال 1380
 • کارآفرینی، تئوریهای مدیریت، آمار1و2 تجارت الکترونیک – دانشگاه پیام نوریزد – گروه مدیریت بازرگانی از سال 1380
 • تحقیق در عملیات 1و2و3، زبان تخصصی،روش تحقیق، تئوری های مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امام جواد(ع) یزد از سال 1384
 • روش تحقیق پیشرفته، رفتارسازمانی پیشرفته، تکنیک های کمی درتصمیم گیری – دانشگاه آزاد بافق یزد

فعالیت‌های حرفه‌ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مشاور طرح کارآفرینی درشرکت شهرک های صنعتی استان یزد – شرکت شهرک های صنعتی استان یزد
 • عضو هسته فکری بهره وری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
 • مشاور طرح داده کاوی شرکت پردیسه آماری (پارک علم وفن آوری یزد) – پارک علم وفن آوری یزد
عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.