کارشناسی ارشد، MBA ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی، مهندسی شهرسازی، دانشگاه شیراز


همبنیانگذار، مدیر عملیات و مشاور هوش تجاری شرکت کار و کسب، 3 سال
شرکت “راهکار ایده کار و کسب” در زمینه آموزش و مشاوره مدیریت فعالیت دارد. کار و کسب
علاوه بر برگزاری دورههای عمومی و سازمانی در حوزههای مختلف مدیریتی، مشاور و مجری
راهکارهای مدیریتی بر مبنای بروزترین متدهای دنیا است.
سرپرست امور مشتریان، شرکت دیوار، 3 سال
تدوین گزارشهای هوش تجاری مرکز تماس دیوار و تحلیل دادهها برای ارائه خدمات بهتر به
بیش از 20 میلیون کاربر اپلیکیشن دیوار
سرپرست امورنمایندگان، های وب، 2 سال
تدوین گزارشهای هوش تجاری نمایندگان فروش شرکت های وب و برنامهریزی کانالهای فروش
بر اساس تحلیل دادههای فروشندگان

سوابق کاری
دوره هوش تجاری با نرمافزار Microsoft Power BI ، شرکت کافه بازار-مجموعه دیوار
دوره هوش تجاری با نرمافزار Microsoft Power BI ، شرکت ISQI
دوره هوش تجاری با نرمافزار Microsoft Power BI ، شرکت کاوه مبدل
دوره نرمافزار Microsoft Excel ، شرکت سنگرکار
دوره هوش تجاری با نرمافزار Microsoft Power BI مقدماتی و پیشرفته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی
دوره هوش تجاری با نرمافزار Microsoft Power BI مقدماتی و پیشرفته، هواپیمایی ماهان
دوره هوش تجاری با نرم افزار Microsoft Power BI مقدماتی ، شرکت همراه اول
دوره هوش تجاری با نرم افزار Microsoft Power BI مقدماتی ، شرکت سولیکو
دوره هوش تجاری با نرم افزار Microsoft Power BI مقدماتی ، شرکت مپنا مکو
دوره هوش تجاری با نرم افزار Microsoft Power BI مقدماتی ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
دوره مدیریت عملکرد توسط OKR و KPI ، شرکت سپنتا
دوره مدیریت عملکرد تویط OKR و KPI ، موسسه آزاد ماهان
برگزاری بیش از 30 دوره نرم افزار Power BI ، زبان DAX و هدفگذاری و ارزیابی عملکرد بر اساس OKR و KPI در
موسسه کار و کسب


برخی از سوابق تدریس اخیر
 تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK ، هزاوه حصار مسکن، بابک، حصیری،
الهه، 1399 .
 راهنمای تدوین و پیادهساز ی اهداف و نتایج کلیدی ) OKR ( ، هزاوه حصار
مسکن، بابک، حصیری، الهه، 1400 .
 آغاز، عسل، و الهه حصير ی، 1397 ، بررسی عوامل موثر بر ارزيابی عملكرد
نمايندگیهای فروش، پنجمين كنفرانس ملی پژوهشهای كاربردی در مديريت و
حسابدار ی، تهران، انجمن مديريت ايران.
مدیر پروژه تحلیل و پیادهسازی سامانه نماگر، شرکت ملی نفت ایران
مدیر پروژه تحلیل و پیادهسازی هوش تجاری با نرمافزار Power BI ،
شرکت Japan Tobacco International
استقرار نظام فرایندها بر اساس eTOM ، شرکت ارتباطات زیرساخت
طراحی و پیادهسازی داشبورد هوش تجاری امور مشتریان و تدوین KPI های مرکز
تماس، شرکت دیوار
طراحی و پیادهسازی داشبورد هوش تجاری فروش و امورنمایندگان، تدوین KPI های
فروش، شرکت هایوب
مشاور طراحی و پیادهسازی گزارشهای فروش، شرکت اسلش
مشاور طراحی و پیادهسازی گزارشهای تحلیل صادرات و واردات نفتی،
شرکت Fact Global Energy لندن )انگلستان(


سوابق مشاوره و پروژهها
 آغاز، عسل، و الهه حصير ی، 1397 ، نقش رهبر ی در اينترنال برندينگ موسسات
تحصيلات عالی، كنفرانس ملی انديشه های نوين و خلاق در مديريت،
حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعي، تهران.
برخی از تصاویر دورههای برگزار شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *